ANBO


Persberichten

Utrecht, 23-08-2001

Dienstverlening postvestigingen op platteland bedreigd: ouderenbonden starten lokale acties

De ouderenbonden ANBO, PCOB en Unie KBO maken zich ernstige zorgen over de verdwijning en afslanking van vooral bankzaken bij postvestigingen, met name op het platteland. Veel ouderen zijn hiervan de dupe, zeker wanneer zij niet kunnen beschikken over eigen vervoer om naar het verder afgelegen postkantoor te gaan. De drie bonden vinden dat het mogelijk moet blijven om op redelijke afstand bij een postvestiging geld te storten of op te nemen. Ook een betaalpas moet men aan de balie kunnen ophalen.

Minder postkantoren
De Tweede Kamer heeft in april 2001 een nieuw postvestigingsplan van Postkantoren BV goedgekeurd. In totaal komen er meer vestigingen voor post- en bankzaken, maar de verschillen in dienstverlening worden groter.
Het postvestigingsplan behelst een vermindering van ruim 700 postkantoren met een volledig assortiment aan post- en bankzaken. Voor snelle eenvoudige posthandelingen komen er 1.000 extra verkooppunten bij, zoals bijvoorbeeld in winkelcentra. Maar of men bij het afrekenen in bijvoorbeeld supermarkt extra geld kan opnemen hangt geheel af van de ondernemer.
Het postvestigingsplan omvat ook een tussencategorie: 1200 servicepunten waar de opgeheven postkantoren en huidige postagentschappen in op gaan. Op deze servicepunten blijven de meeste posthandelingen mogelijk, maar er bestaat een grote kans dat er in die zogenaamde servicepunten geen geld meer kan worden gestort en mogelijk ook niet kan worden opgenomen. De Postbank, verantwoordelijk voor de bankzaken bij postvestigingen, neemt daarover in september een besluit. De ouderenbonden zijn daar echter niet gerust op.

Afkalving dienstverlening
De drie ouderenbonden gaan al hun ruim 2.000 afdelingen en gewesten oproepen om in hun regio of woonplaats een eventuele afkalving van dienstverlening in servicepunten/postagentschappen aan te kaarten.
Deel: ' Ouderenbonden starten actie tegen sluiting postagentschappen '
Lees ook