ANBO


Persberichten

Utrecht, 28-05-2002

Ouderenorganisaties: standpunt RVZ eigen bijdrage onacceptabel

De ouderenorganisaties, samenwerkend in het CSO, vinden de uitspraken van de Raad van de Volksgezondheid en de Zorg (RVZ) om de eigen bijdrage als remgeld in te zetten, onacceptabel. "De eigen bijdragen en eigen risico's in de gezondheidszorg moeten worden uitgebreid om mensen meer verantwoordelijkheid te geven voor de uitgaven aan de gezondheidszorg. De eigen bijdragen moeten substantieel zijn om de vraag naar zorg af te remmen." Dat schrijft de RVZ aan informateur Donner.

De eigen bijdrage regeling ligt zeer gevoelig bij de ouderenorganisaties. Het beeld van de oudere die onnodig gebruik maakt van de gezondheidszorg wordt door de ouderenorganisaties nadrukkelijk afgewezen. Bovendien is nog steeds niet duidelijk of de eigen bijdrage substantieel wat oplevert. Dat wordt overigens ook door de RVZ bevestigd.

De ouderenorganisaties krijgen veel klachten over de inning van de eigen bijdrage thuiszorg door het Centraal Administratie Kantoor. Op dit moment gaat de eigen bijdrage in de thuiszorg gepaard met een overvloed aan administratieve procedures. Daarnaast constateren zij dat de inning van de eigen bijdrage veel te laat plaatsvindt waardoor ouderen nog al eens worden geconfronteerd met hoge bedragen op facturen.

De ouderenorganisaties hebben reeds diverse malen aangegeven dat, in het kader van de demografische verwachtingen, met spoed moet worden gewerkt aan uitbreiding van het volume in de zorg. De stijgende kosten hiervan mogen echter niet eenzijdig worden afgewenteld op zorgvragers waarvan de ouderen een groot deel uitmaken.

De ouderenorganisaties roepen dan ook in een brief de fracties CDA, LPF en VVD, die waarschijnlijk een coalitie gaan vormen, dringend op de stijgende kosten in de zorg niet eenzijdig te verhalen op de zorgvragers.

Deel: ' Ouderenorganisaties standpunt RVZ eigen bijdrage onacceptabel '
Lees ook