Gemeente Maassluis


1-10-2001

Ouderenspreekuren over bijzondere bijstand in oktober

Ook in de herfstmaand oktober zijn er in Maassluis speciale spreekuren voor ouderen over het aanvragen van bijzondere bijstand. Iedere twee weken worden deze spreekuren op vier verschillende plekken in de stad gehouden. Ouderen kunnen hier niet alleen terecht voor algemene informatie over allerlei regelingen en voorzieningen in het kader van de bijzondere bijstand. Ook vragen die betrekking hebben op de eigen persoonlijke situatie kunnen tijdens deze spreekuren gesteld worden.

Bijzondere bijstand is er voor iedereen met een inkomen rond het minimum. Het soort inkomen (loon, pensioen of uitkering) doet er niet toe, de hoogte van het inkomen wel. Kosten voor het dagelijks levensonderhoud vallen niet onder de bijzondere bijstand. Voor bijzondere kosten die voortvloeien uit ziekte of kosten om aan activiteiten deel te nemen kan wel bijzondere bijstand worden aangevraagd. Bijvoorbeeld voor:

· een bril (montuur), kunstgebit of gehoorapparaat
· deelname aan maatschappelijke activiteiten (hobbycursus, contributie voor bibliotheek of club of abonnement op krant of tijdschrift)

· steunkousen of orthopedisch schoeisel
· de kosten van warme maaltijdvoorziening of extra verwarmingskosten in verband met ziekte

De planning voor oktober ziet er als volgt uit:


· maandag 8 en 22 oktober van 11.00 tot 12.00 uur in wijkgebouw de Flat

· dinsdag 9 en 23 oktober van 10.00 - 11.00 uur in dienstencentrum De Vliet

· woensdag 10 en 24 oktober van 10.00 - 11.00 uur in Zonneweelde
· donderdag 11 en 25 oktober van 10.00 - 11.00 uur in dienstencentrum De Vloot

Stadhuis
Overigens is er op werkdagen van 9.00 tot 11.30 uur bij de afdeling sociale zaken en werkgelegenheid in het stadhuis aan de Koningshoek altijd een speciaal spreekuur voor het aanvragen van bijzondere bijstand. Op dit spreekuur kan iedereen terecht. Bovendien is er op werkdagen een telefonisch spreekuur tussen 11.30 en 12.30 uur via telefoonnummer 5931700. De spreekuren buiten het stadhuis zijn uitsluitend bedoeld voor ouderen voor wie de komst naar het stadhuis mogelijk een belemmering vormt om bijzondere bijstand aan te vragen. Wie niet in staat is om naar de spreekuren in de wijk of in het stadhuis te komen, kan contact opnemen met de afdeling in het stadhuis. Er kan dan een afspraak worden gemaakt om een huisbezoek af te leggen, telefoon 5931935.

Deel: ' Ouderenspreekuren over bijzondere bijstand in Maassluis '
Lees ook