Federatie van Ouderverenigingen

Nieuws

Persbericht: Ouders vol afschuw

11 februari 1999

Afschuw bij ouders verstandelijk gehandicapten

Ouders van mensen met een verstandelijke handicap reageren met afschuw op de uitspraken van de cultuurfilosoof Rietdijk over actieve euthanasie op mensen met een verstandelijke handicap.

Namens alle betrokken ouders en mensen met een verstandelijke handicap maakt de Federatie van Ouderverenigingen bezwaar tegen de uit de lucht gegrepen uitspraken over de waarde van het leven van 'geestelijk en lichamelijk onvolwaardigen' (terminologie dhr. Rietdijk).

In de recente publiciteit rond het boek 'De Holle Diamant' krijgt dhr. Rietdijk de kans om de consequenties van zijn gedachtegoed over het optimaliseren van het geluk van de mensheid naar voren te brengen. De Federatie van Ouderverenigingen is ernstig geschokt over de wijze waarop door hem over mensen met een verstande-lijke handicap wordt gesproken.

Volgens de ouderverenigingen zullen weldenkende mensen wel inzien dat het gedachtegoed van de heer Rietdijk nooit onderbouwd kan worden. Het gevaar bestaat echter dat zijn uitspraken een eigen leven gaan leiden en dat ze daarmee niet alleen een gevaar vormen voor mensen met een handicap, maar ook voor andere minderheidsgroeperingen in de samenleving

Deel: ' Ouders gehandicapten vol afschuw over uitspraken Rietdijk '
Lees ook