Ouders Online roept op tot betere jeugdzorg


AMSTERDAM, 20130507 -- Ouders willen betere jeugdzorg. Meer kwaliteit en betere rechtsbescherming. Ouders Online spreekt de beleidsmakers erop aan. Diverse organisaties steunen het initiatief.

Ouders Online heeft een open brief gepubliceerd aan alle personen en instanties die betrokken zijn bij de de overheveling van jeugdzorg van de provincies naar de gemeenten, de zogenaamde ‘transitie jeugdzorg’. In deze brief worden twee belangrijke knelpunten gesignaleerd, en voorwaarden gesteld waaraan voldaan zou moeten worden wil de transitie kans van slagen hebben.

Knelpunten

1. Waarheidsvinding en kwaliteit – Jeugdzorgteams adviseren de kinderrechter op basis van rapportages, zonder de ouders of de jongere ooit gezien, gesproken of onderzocht te hebben. De rechter doet niet aan waarheidsvinding.

2. Rechtspositie ouders en kinderen – Door de transitie verdwijnt de facto het recht op zorg.

Voorwaarden voor succes (een selectie)

• gemeenten moeten zich bij de transitie meer gaan aantrekken van het perspectief van de ouders en kinderen in wier belang de nieuwe structuur wordt opgetuigd;

• er dienen academisch gekwalificeerde professionals ‘aan de poort’ te komen, waar ouders voldoende vertrouwen in hebben;

• de jeugdwet moet verbieden dat gedragswetenschappers werken volgens de zogenaamde 'verlengde-armconstructie' (dat is: oordelen geven over kinderen en jongeren die ze zelf nog nooit gezien hebben);

• de positie, ook de rechtspositie, van ouders en kinderen moet beter geregeld worden, zodat zij weer vertrouwen kunnen hebben in de jeugdzorg;

• bij een uithuisplaatsing moet de hulpverlening er ook op gericht zijn om het kind of de jongere zo snel mogelijk te herenigen met de eigen ouders.

De volledige tekst van de open brief, inclusief de lijst van organisaties die mede-ondertekend hebben, is beschikbaar op:

https://www.ouders.nl/mdiv2013-jeugdzorg-oproep.htm

Over Ouders Online

Ouders Online ( www.ouders.nl ) is een onafhankelijke website voor ouders van kinderen van -1 tot 18+. Bezoekers kunnen onderling informatie uitwisselen en zo'n 20.000 pagina's aan onmisbare informatie raadplegen. Maandelijks worden er ruim 8 miljoen pagina's opgevraagd door 300.000 unieke bezoekers, en ca. 20.000 berichten geplaatst op het Forum. Ouders Online is een zelfstandig bedrijf dat sinds 1996 bestaat.


Deel: ' Ouders Online roept op tot betere jeugdzorg '
Lees ook