23 september 1999

Persoonsgebonden budget

Het ministerie van VWS heeft het College voor Zorgverzekeringen (CvZ, de vroegere Ziekenfondsraad) gevraagd om:

- de indexering (ophoging) van budgetten met ingang van 2000 te regelen en aan te geven welke indexering in de periode 1996 en 1999 had moeten plaatsvinden;

- een uitvoeringstoets te doen met een mogelijke opzet voor een experiment PGB voor lichamelijk gehandicapten met intensieve zorgvraag;

- te rapporteren welke aspecten van het werkgeverschap voor de uitvoering van de PGB-regeling van belang zijn, met het oog op de complicaties, arbeidsconflicten, betaalbaarheid uit PGB en kosten-baten van centrale administratie;

- aan te geven of het mogelijk is dat in de PGB regeling wordt toegestaan om een overloop van het budget mee te nemen naar een volgende periode (bijv. 10% van het lopende budget).

De FvO ziet de reactie van het CvZ met belangstelling tegemoet.

Zoekwoorden:

Deel: ' Ouderverenigingen melden vragen over Persoonsgebonden Budget '
Lees ook