Fort Kijkduin


Oudste harmonie van boven het Noordzee kanaal musiceert op fort Kijkduin Schagens Harmonie treedt voor u op Op zondag 30 juni a.s. zal het Schagens Harmonie orkest ten 13.00 en 15.00 uur optreden op fort Kijkduin.
De Harmonie is eene vereniging, die ten doel heeft de beoefening en ontwikkeling der instrumentale muziek. Zij tracht dit te bereiken door het houden van repetitiën, het geven van concerten, het medewerken aan muziekwedstrijden en festivals.

Zo begint het Reglement der Harmonie te Schagen uit mei 1929. Een doel dat 133 jaar na de oprichting in februari 1869 nog steeds ten grondslag ligt aan de huidige activiteiten van Schagens Harmonie. De vereniging is de oudste muziekvereniging boven het Noordzee kanaal.

Op dit moment bestaat de vereniging uit zon 70 enthousiaste leden. Het orkest heeft het hele jaar door en breed scala aan activiteiten. Naast het voorjaarsconcert en een aantal koffieconcerten (bijvoorbeeld het Nieuwjaarsconcert) speelt het orkest ook bij officiële gelegenheden en neemt het deel aan diverse festivals. Het repertoire van de harmonie omvat vele muziekgenres: van klassiek tot pop en van blues tot musical- en filmmuziek.

Gericht op het luisterplezier van het publiek en het speelplezier van de muziekanten.

Schagens harmonie heeft ook een opleidingsorkest. Het doel van dit orkest is de leden wegwijs te maken in het musiceren in orkest verband. Het gaat hierbij niet alleen om jonge, beginnende muzikanten, maar ook om volwassen die op latere leeftijd en instrument zijn gaat spelen. De moeilijkheidsgraad van de gespeelde stukken is aangepast aan de mogelijkheden van de muzikanten.

Het opleidingsorkest heeft diverse optredens in een jaar. Zo wordt er een aantal keer per jaar deelgenomen aan een festival.

Elke woensdagavond wordt er onder leiding van dirigent Esther Hoek gerepeteerd in het muziekcentrum aan de Zijperweg.

Aangezien dirigent Esther Hoek op dit moment met zwangerschapsverlof is, staat het optreden van 30 juni onder leiding van Bert Willemsen. 19 en 20 mei 2002

Neptunes en zeemeermin stranden op fort Kijkduin

Deel: ' Oudste harmonie musiceert op fort Kijkduin '
Lees ook