OPEN UNIVERSITEIT NEDERLAND

OUNL PROEFSCHRIFT: Betrek studenten bij de toetsing

Studenten voelen zich in het algemeen ongemakkelijk als ze elkaar moeten beoordelen (peer-assessment). Bovendien vinden ze het moeilijk. Als studenten getraind worden in peer-assessment nemen niet alleen de vaardigheden van elkaar beoordelen toe, het leidt ook tot een actieve(re) participatie van studenten en docenten. Dit blijkt uit het proefschrift 'Student involvement in assessment: the training of peer assessment skills', waarop onderwijskundige drs. Dominique Sluijsmans op vrijdag 28 juni aanstaande hoopt te promoveren.

Twee ontwikkelingen
Sluijsmans gaat in haar proefschrift in op twee ontwikkelingen die de laatste jaren aan belangstelling hebben gewonnen: de toenemende betrokkenheid van studenten bij hun eigen toetsing, en het ontwerp van meer competentiegericht onderwijs. Beide ontwikkelingen zijn nauw verbonden met elkaar aangezien instructie, leren en toetsing volgens veel onderwijskundigen op elkaar zouden moeten worden afgestemd om optimale leerresultaten te bereiken. Gebaseerd op een theoretisch kader rondom 'constructive alignment', instructieontwerp en studentbetrokkenheid, is in het proefschrift het thema van studentbetrokkenheid in toetsing binnen de context van de lerarenopleiding voor primair onderwijs aan een nadere analyse onderworpen.

Het proefschrift bestaat uit twee delen. Het eerste deel omvat een literatuurstudie en een pilotstudy, het tweede deel rapporteert drie experimentele studies die zijn uitgevoerd binnen de context van een lerarenopleiding. De uitkomsten van de literatuurstudie en de pilotstudy laten zien dat de studenten zich in het algemeen ongemakkelijk voelen bij het geven van een beoordeling aan medestudenten (peer assessment). Daarnaast vinden ze het ook moeilijk een beoordeling te geven.
Het tweede deel van het proefschrift kent een integratief kader. In dit kader wordt peer assessment beschouwd als een complexe vaardigheid waarin studenten moeten worden getraind.
Het kader gaat uit van twee assumpties. De eerste assumptie is dat een training in assessmentvaardigheden positieve effecten kan hebben op de prestaties met betrekking tot inhoudsgerelateerde vaardigheden, mits de training is ingebed in het modulemateriaal dat ontworpen is volgens een op vaardigheden gebaseerde benadering. De tweede assumptie is dat het trainen van studenten in hun beoordelingsvaardigheid consequenties heeft voor het ontwerp van het onderwijs. Competentiegericht onderwijs betekent dat de inhoud niet langer wordt gedefinieerd vanuit het perspectief van de vakinhouden, maar vanuit het perspectief van de te ontwikkelen vaardigheden.

Positieve resultaten
Positieve resultaten werden gevonden met betrekking tot de effecten van de training in peer assessment op de vaardigheid van het beoordelen en studenten. De hernieuwde module leidde tot een actieve participatie van de studenten en de docenten. Het veranderen van assessments binnen de opleiding en de rol van studenten hierin, is een uitdaging in lerarenopleidingen en in het hoger onderwijs in het algemeen. Belangrijke richtlijnen voor de praktijk zijn dat studenten begeleid moeten worden in hun ontwikkeling in vaardigheden, dat performance criteria helder moeten worden geformuleerd, dat samenwerkingsactiviteiten worden ingebouwd en dat docenten in lerarenopleidingen getraind worden in instructieontwerp en alternatieve assessment benaderingen.

Dominique Sluijsmans is onderwijskundige bij het Onderwijstechnologisch expertisecentrum (OTEC) van de Open Universiteit. De promotie vindt plaats op vrijdag 28 juni om 16.00 uur in gebouw Pretoria, Open Universiteit.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met het Bureau bestuursondersteuning van de Open Universiteit Nederland, telefoon: 045-5762959.

28 jun 02 09:01

Deel: ' OUNL PROEFSCHRIFT Betrek studenten bij de toetsing '
Lees ook