Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 25 MEI 1999

Outplacement voor ministerie Vlaamse Gemeenschap

Op voorstel van Vlaams minister van Ambtenarenzaken Eddy BALDEWIJNS heeft de Vlaamse regering het principe van outplacement voor ontslagen personeelsleden van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap goedgekeurd. Dit betekent dat sommige ontslagen personeelsleden in de toe- komst gebruik zullen kunnen maken van individuele bege- leiding onder de vorm van outplacement. Hierdoor wordt hen de mogelijkheid geboden om hun kansen op de arbeids- markt te verruimen.

Voor personeelsleden die omwille van organisatorische of functionele redenen door de overheid ontslagen worden, is een nieuwe loopbaan in een andere sector immers geen voor de hand liggende keuze. Het aanbieden van individuele begeleiding onder de vorm van outplacement kadert in het instrumentarium van een modern HR-beleid. Deze aanpak voorziet onder meer in een intensieve sollicitatietrai- ning, wat de zoektocht naar een andere job efficiënter en effectiever zal maken.

Uit de praktijk blijkt dat outplacement de kansen van de ontslagen werknemers aanzienlijk vergroot. De Vlaamse overheid wil deze service als eerste overheid dan ook aanbieden aan haar ontslagen personeelsleden. In eerste instantie komen zowel statutairen, bijkomende en speci- fieke contractuelen als medewerkers die minstens 3 jaar ononderbroken in een kabinet hebben gewerkt, hiervoor in aanmerking.

info : Marc Pattyn, woordvoerder van
minister Baldewijns - tel. (02) 553 99 76 e-mail: persdienst.baldewijns@vlaanderen.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Outplacement voor ministerie Vlaamse Gemeenschap '
Lees ook