Gemeente Leiden

OV-taxi Leidse regio onder de loep

Sinds november 2001 kunnen inwoners van de gemeenten Alkemade, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude gebruik maken van de OV-taxi Leidse regio. Deze taxi is een vorm van aanvullend openbaar vervoer, die rijdt van deur tot deur volgens een zonesysteem.

BOUWEN EN WONEN - Bij de start van OV-taxi Leidse regio is afgesproken, dat het vervoerssysteem dit jaar geëvalueerd zal worden. Als onderdeel van de evaluatie heeft het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsorgaan Verkeer en Vervoer Leidse Regio (SVVLR) onlangs besloten om vóór de zomervakantie een klant-tevredenheidsonderzoek te houden.

Vervoerspashouders (Wvg-ers) van de OV-taxi Leidse regio hebben daarom één dezer dagen een enquêteformulier thuis gestuurd gekregen van het bureau Probit Marktonderzoek uit Apeldoorn. Klanten die niet de beschikking hebben over een vervoerspas, maar de OV-taxi Leidse regio wel gebruiken of in de afgelopen periode gebruikt hebben, kunnen ook meewerken aan dit onderzoek. Zij kunnen hiervoor een enquêteformulier opvragen bij Monique Dekking-Wensveen van het SVVLR (071-5165904) of bij Probit Marktonderzoek (055-5800170).

Het ingevulde enquêteformulier kan gratis teruggezonden worden. Met de gegevens uit de enquete krijgt het SVVLR een beter beeld van de kwaliteit van de OV-taxi Leidse regio, zodat ze het, waar nodig, kunnen verbeteren. De OV-taxi Leidse regio kan telefonisch worden besteld (0900-2022368, lokaal tarief).

De OV-taxi Leidse regio houdt een klant-tevredenheidsonderzoek. Foto: Wim van Noort.

Deel: ' OV-taxi Leidse regio onder de loep '
Lees ook