t.a.v. de redactie

persbericht (ah9904)

over twee jaar tienduizenden boeren op internet

binnen twee jaar gebruiken ruim 20.000 landbouwbedrijven internet voor agrarische doeleinden. vooral op de grotere
glastuinbouwbedrijven zal internet snel ingeburgerd raken. de intensieve veehouderij volgt met een iets geringer aandeel en een kwart van de melkveehouders zal in 2001 met internet werken. in de akkerbouw zijn er dan nog relatief weinig internetgebruikers. dit verwachten agriholland, agrotel, het atc (agrarisch telematica centrum) en groeinet op basis van de ontwikkeling in het laatste jaar.

tuinbouw en akkerbouw
het aantal glastuinders dat gebruik maakt van internet verdubbelt binnen twee jaar, volgens groeinet. dit betekent dat in 2001 ongeveer 48% van de grotere en gespecialiseerde glastuinders met internet werkt. hiermee wordt de glastuinbouw de landbouwsector waarin internet het snelst ingeburgerd raakt. de
internettoepassingen op het gebied van het electronisch zaken doen nemen in deze sector snel toe.
in de akkerbouw gaat het om een beduidend kleiner deel van de bedrijven dat de komende twee jaar met internet gaat werken.

veehouderij
in de melkveehouderij zal over twee jaar een kwart van de gespecialiseerde bedrijven internet gebruiken, verwachten agriholland, agrotel en het agrarisch telematica centrum (atc). in de gespecialiseerde pluimvee- en varkenssector komt dit aandeel waarschijnlijk nog wat hoger uit. een groot deel van de veehouders zal internet gaan gebruiken voor het binnenhalen (down- loaden) van bedrijfsgegevens (vooral zuivel), managementinformatie, nieuws en gegevens over het weer.

alle bedrijven
het cbs publiceerde onlangs nog dat de helft van alle bedrijven met meer dan 5 medewerkers nog in 1999 internet zullen gebruiken. voor de sector land-, bosbouw en visserij gaat het volgens ditzelfde onderzoek om ongeveer 30% van de bedrijven. in dit onderzoek spelen overigens de boerenbedrijven nauwelijks een rol omdat hier niet vaak meer dan 5 mensen werken.

bijlage: tabel landbouwbedrijven met internetaansluiting in 2001

noot aan de redactie:
voor meer achtergrondinformatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met dhr. c. r. pierik van agriholland, telefoonnummer 0317-467666, email info@agriholland.nl

Deel: ' Over twee jaar tienduizenden boeren op Internet '
Lees ook