Vlaamse Volksunie

Over de opleiding centrale verwarming en sanitair (13/07/01)

Onder het motto Vandaag staat mijn sector in de kou, morgen misschien u! heeft Nacebo onlangs een petitieactie gestart, om aan te klagen dat net zoals dit jaar, ook volgend jaar de 2e graad van wat men gemeenzaam noemt chauffage en sanitair afgeschaft blijft. Volgens Nacebo zijn er reeds allerlei pogingen ondernomen om deze beslissing weg te werken. De argumentatie hiervoor is onder meer het schrijnend tekort aan afgestudeerde in deze sector, en de wetenschap dat het onmogelijk is in twee jaar een goede vaktechnieker te vormen. Ook vanuit het onderwijsveld zelf bereiken ons dergelijke signalen.

Dirk De Cock, Vlaams Volksvertegenwoordiger voor VU&ID, vroeg Vlaams minister van onderwijs, Marleen Vanderpoorten hierover om uitleg.

De minister bevestigde de ontvangst van 352 petities, en kende de signalen vanuit het onderwijsveld.
In het gevraagde advies van de VLO wordt gesteld dat de reductie van de studierichting dient verder gezet te worden en dat de studierichting centrale verwarming en sanitair in de tweede graad niet meer zal voorkomen.
Volgens de minister is het de bedoeling om de gespecialiseerde studiekeuze uit te stellen tot de derde graad en zo in de tweede graad opleidingen te behouden op basis van clustervorming naar verwante beroepen, om zo tegemoet te komen aan de algemene vraag vanuit de arbeidswereld naar flexibel omschoolbare arbeidskrachten. Op die wijze probeert men op het einde van de tweede graad leerlingen te vormen die ook voldoende thuis zijn in de mechanische en elektrische deelaspecten van bijvoorbeeld C.V. en sanitair.
De minister beloofde een onderzoek te laten uitvoeren, dat moet resulteren in een visietekst. De tekst kan dan het uitgangspunt vormen voor een ruimer debat en een kritische reflectie door de onderwijs- en beroepswereld.

Auteur:
Vlaams volksvertegenwoordiger
Dirk De Cock

Meer informatie:
Contactpersoon: Veerle Remy
Telefoon: 02/552.93.14
Fax: 02/552.93.63
E-post: veerle.remy@vlaamsparlement.be

Deel: ' Over Vlaamse opleiding centrale verwarming en sanitair '
Lees ook