Gemeente Amersfoort

OVERDRACHT ARCHIEF AMERSFOORT BRITISH CLUB

datum: 11 februari 2003

Donderdag 13 februari zal het archief van de Amersfoort British Club officieel worden overgedragen aan de Archiefdienst. Dit gebeurt in het Oude Stadhuis, Stadhuisplein 5, om 16.15 uur, in aanwezigheid van de Britse consul-generaal en de burgemeester van Amersfoort. De British Club werd vijftig jaar gelden in onze regio opgericht en zet zich in voor Britse migranten die zich hier hebben gevestigd. De vereniging vormt al vele jaren een belangrijke spil voor de leden. Het archief van de British Club is het eerste dat door de Archiefdienst wordt verworven in het kader van het project Diversiteit van het Amersfoortse Geheugen. Dat project is opgezet met Museum Flehite Amersfoort en heeft als doel het Amersfoortse geheugen beter in te kleuren. Anders gezegd: Ook het cultureel erfgoed van migranten en vluchtelingen moet een plaats krijgen in archief en museum. De verwerving van het archief van de Amersfoort British Club is daarbij een eerste stap. In april zal met een bijzondere manifestatie het project officieel worden gepresenteerd. Dan zal de nadruk liggen op niet-westerse migranten en vluchtelingen.

Deel: ' Overdracht archief Amersfoort British Club '
Lees ook