Wegener Arcade

20-10-1999

Overdracht aan de Brouwer Groep van een aantal tijdschriftopdrachten van derden

De directie van de Brouwer Groep BV te De Bilt en de Raad van Bestuur van Wegener Arcade NV te Apeldoorn hebben in de afgelopen periode gesprekken gevoerd omtrent een mogelijke overdracht aan de Brouwer Groep van een aantal tijdschrifttitels die Wegener Publicatie Services (WPS) (bedrijfsonderdeel van Wegener Arcade) voor derden exploiteert. De gesprekken zijn thans in een dusdanig stadium gekomen dat de verwachting gewettigd is dat overeenstemming bereikt zal worden.

Concreet gaat het om tijdschriftuitgaven waarvoor Wegener Publicatie Services reeds lange tijd de exploitatie verzorgt in opdracht van de eigenaren van deze titels.

In relatie hiermede zullen zeven, direct bij de exploitatie van deze periodieken betrokken, medewerkers, alsmede de huidige directie van WPS in dienst treden bij de Brouwer Groep.

Zoals bekend zijn begin dit jaar de tijdschriftdrukkerijen van Wegener Arcade overgenomen door de Brouwer Groep, waar thans derhalve ook de drukopdrachten voor bovenbedoelde titels worden ondergebracht.

Het betrokken vertegenwoordigend overleg, de vakorganisaties en de Sociaal Economische Raad zijn inmiddels op de hoogte gebracht van de voorgenomen transactie.

Apeldoorn, 20 oktober 1999

Raad van Bestuur Wegener Arcade NV

Voor nadere informatie:


- Wegener Arcade, in- en externe betrekkingen, tel.: 055-5388652


- Brouwer Groep, tel.: 030-2209500

Zoekwoorden:

Deel: ' Overdracht tijdschrifttitels Wegener aan Brouwer Groep '
Lees ook