Ballast Nedam

-

Overdracht voorzitterschap Raad van Bestuur Ballast Nedam N.V.

De Raad van Commissarissen van Ballast Nedam N.V. is voornemens Dhr. Kottman drs. R.H.P.W. Kottman (53) met ingang van 1 november 1999 te benoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur. De heer Kottman volgt ir. J.W. Ludwig op die zal terugtreden wegens het bereiken van de daarvoor gestelde leeftijd.

De heer Kottman is thans werkzaam bij het management-adviesbureau Berenschot Groep B.V., alwaar hij sinds 10 jaar de positie van voorzitter van het Bestuur bekleedt.
-

Zoekwoorden:

Deel: ' Overdracht voorzitterschap Raad van Bestuur Ballast Nedam '
Lees ook