Siemens Nederland N.V.

Persbericht

ZT 0499.010

Den Haag, woensdag 7 juli 1999

Backgammon en telefoonnetten

Backgammon is een bordspel, waarbij de spelers met dobbelstenen bepalen, hoeveel stenen ze mogen verplaatsen. Een proces dus dat met name aan statistische regels is gebonden. Toch zijn er Backgammon-spelers die vaker winnen dan andere. Hoe is dit mogelijk

Succesvolle spelers bepalen op basis van hun ervaring de situatie van het spel en kunnen inschatten, hoeveel stenen in een bepaalde richting moeten worden verschoven om de waarschijnlijkheid van winst te verhogen. De afzonderlijke zetten zijn hierbij van elkaar afhankelijk en bepalen samen de afloop van het spel (winst of verlies).

Backgammon is een voorbeeld voor een groot aantal processen in onze omgeving, die in meerdere van elkaar afhankelijke stappen verlopen. Dit houdt in, dat bij de optimalisering van dergelijke processen met deze onderlinge stappen rekening dient te worden gehouden. Een kenmerkend industrieel voorbeeld hiervoor is de toegangscontrole bij moderne communicatiediensten: in de meeste gevallen worden de verbindingen op basis van het principe "first come - first served" tot stand gebracht. Dit kan er echter toe leiden, dat het net volledig wordt gebruikt voor (goedkope) massatoepassingen, terwijl er voor belangrijke (duurdere) toepassingen geen plaats is. In een dergelijke situatie is het belangrijk, de toegangscontrole zo voordelig mogelijk te besturen. Dit houdt in dat er zoveel mogelijk duurdere diensten kunnen worden afgehandeld, zonder dat er tegelijkertijd teveel capaciteit wordt gereserveerd die onbenut blijft.

Sinds enkele jaren beschikt men over mathematische methoden om dergelijke problemen principieel te verhelpen. Een exacte oplossing mislukt echter vanwege de complexiteit van problemen in de praktijk. Zowel voor het Backgammon-probleem als voor het probleem van de toegangscontrole zouden vergelijkingen moeten worden uitgevoerd die de rekencapaciteit van iedere computer ver te boven gaan (tot 10250 variabelen).

Er moet dus op een andere manier naar een optimale oplossing worden gezocht. Een veelbelovende mogelijkheid is de zogenoemde biologisch/psychologisch-gemotiveerde reinforcement learning (RL), die gebaseerd is op een lerende optimalisering van stochastische meervoudige processen.
Op het gebied van RL werkt Siemens sinds 1996 samen met professor Tsitsiklis van het Massachusetts Institute of Technology (MIT), een van de toonaangevende onderzoekers en auteurs op dit gebied. Doel van deze samenwerking is de verdere ontwikkeling van RL wat betreft industrieel relevante vragen en toepassingen. In het kader van deze samenwerking ontwikkelt Siemens bijvoorbeeld oplossingen voor de toegangscontrole bij telefoonnetten, voor de optimalisering van inventarisatiebeslissingen en voor de ressource planning bij elektriciteitscentrales.

Nadere inlichtingen voor de redactie:
afdeling Persvoorlichting, Bernard H. Bos
tel. (070) 333 2325

© Siemens Nederland N.V. 1999

Deel: ' 'Overeenkomst Backgammon en telefoonnetten' '
Lees ook