Persbericht Amsterdam Exchanges


11 Feb 1999 Overeenkomst Communicatiekanaal Aandeelhouders, NVB en AEX Intermediary

De stichting Communicatiekanaal Aandeelhouders, de Nederlandse Vereniging van Banken en Amsterdam Exchanges Intermediary hebben vandaag een overeenkomst getekend waarin de verantwoordelijkheden van elk van de drie partijen zijn vastgelegd aangaande de privacy-gevoelige gegevens van aandeelhouders. Sinds de oprichting van het communicatiekanaal hebben al 200.000 beleggers zich aangemeld bij de deelnemende banken. Dat is circa 20% van het totaal aantal beleggers in Nederland.

Het communicatiekanaal aandeelhouders is in de eerste plaats een verzendsysteem waarvan ondernemingen en (groepen van) aandeelhouders straks gebruik kunnen maken voor hun onderlinge communicatie. Een en ander moet op termijn leiden tot de mogelijkheid van proxy sollicitation en proxy voting.

Door een gezamenlijke inspanning van de betrokken ondernemingen (ABN AMRO; Aegon; Ahold; Akzo Nobel; Buhrmann; ING; Koninklijke Olie; Nedlloyd; Philips; Unilever en Wessanen), de deelnemende banken(ABN AMRO; ING; Bank Labouchere; Kas-Associatie; MeesPierson; Rabobank Nederland; Schretlen & Co) en Amsterdam Exchanges Intermediary is een systeem ontwikkeld dat het mogelijk maakt adresgegevens van aandeelhouders te verzamelen. Daarbij is gekozen voor een opzet waarin de privacy van de aandeelhouder maximaal gewaarborgd is. Een onafhankelijke instelling, Amsterdam Exchanges Intermediary, een dochteronderneming van Amsterdam Exchanges, zorgt voor het verwerken van de informatie. De banken verzenden alleen gegevens van aandeelhouders aan Amsterdam Exchanges Intermediary als de aandeelhouder daarvoor toestemming heeft gegeven. Amsterdam Exchanges Intermediary anonimiseert de van de banken ontvangen adresbestanden, zodat het mailingbedrijf dat de informatie naar de aandeelhouders stuurt, niet kan herkennen van welke bank de gegevens afkomstig zijn. Zodoende kan het mailingbedrijf niet herleiden bij welke bank een aandeelhouder zijn effecten aanhoudt.

© Amsterdam Exchanges / Pers & Public Affairs

Deel: ' Overeenkomst Communicatiekanaal Aandeelhouders, NVB en AEX '
Lees ook