Gemeente Breda


OVEREENKOMST LEERLINGENVERVOER VERLENGD

De gemeente verlengt voor een periode van één schooljaar het contract met Continental Breda B.V.. Dit bedrijf zorgt daarmee ook in het schooljaar 2000-2001 voor het leerlingenvervoer in Breda. Voor het schooljaar 1999-2000 is overigens niet de gemeente verantwoordelijk voor de bekostiging van het leerlingenvervoer Speciaal Basisonderwijs, maar het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (LISV). Dit heeft positieve financiële gevolgen voor de gemeente. Voor de ouders verandert er niets. De gemeente blijft het adres voor aanvragen van leerlingenvervoer.

Het college van burgemeester en wethouders besloot deze week de vervoersovereenkomst met Continental Breda B.V. te verlengen. De huidige overeenkomst wordt met één jaar verlengd, omdat volgend jaar een Europese aanbesteding plaatsvindt, waarbij het leerlingenvervoer gekoppeld wordt aan het WVG-vervoer (deeltaxi).

Sinds de Wet op het Primair Onderwijs in werking trad (1 augustus 1998), ligt de verantwoordelijkheid voor de bekostiging van het vervoer van leerlingen die het Speciaal Basisonderwijs bezoeken, bij het LISV (Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen). De uitvoeringsinstellingen dragen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze wettelijke verplichting. In Breda voert het GAK deze regeling uit. De regeling houdt in dat het GAK het vervoer betaalt voor leerlingen in het Speciaal Basisonderwijs. Het vervoer van leerlingen in het Speciaal Onderwijs blijft voor rekening van de gemeente. Met het GAK is afgesproken dat het voor het schooljaar 1999-2000 de kosten draagt voor alle leerlingen Speciaal Basisonderwijs die momenteel vervoerd worden.

Breda, 3 februari 2000

Deel: ' Overeenkomst leerlingenvervoer Breda verlengd '


Lees ook