Ministerie van Justitie

07.09.99

Nederland sluit overeenkomst met Canada over gevangeniswezen

Minister Korthals van Justitie heeft vandaag, samen met zijn Canadese collega MacAulay, een 'memorandum of understanding' ondertekend. Deze overeenkomst verstevigt de bestaande contacten tussen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Justitie en de Correctional Service van Canada. De samenwerking richt zich met name op kennis-uitwisseling over bijvoorbeeld resocialisatieprojecten, recidive en besturingsproblematiek. De overeenkomst heeft in principe een looptijd van vier jaar.

Het gevangeniswezen van Canada vertoont voor wat betreft de structuur, uitgangspunten en taken veel overeenkomsten met de Nederlandse Dienst Justitiële Inrichtingen. Canada heeft daarnaast veel onderzoek verricht naar recidive en naar de methoden om recidive terug te dringen. Zo wordt er van iedere gedetineerde direct na binnenkomst een risk/need-assessment opgesteld om een individueel programma op te kunnen stellen. Ook heeft de Correctional Service een jarenlange ervaring in de behandeling en reïntegratie van sex-offenders. Daarnaast betrekt de Correctional Service burgers bij het de uitvoering van de taken door bijvoorbeeld vrijwilligers aan te trekken en door de instelling van Citizens Advisary Committees. De Dienst Justitiële Inrichtingen kan inzicht bieden in de systematiek van de totale bedrijfsvoering en de gerichte behandelingsmethoden in de TBS-sector. Daarnaast heeft DJI een goed inzicht in de aanpak van drugsproblematiek binnen en buiten de Penitentiaire Inrichtingen.

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

Deel: ' Overeenkomst Nederland en Canada over gevangeniswezen '
Lees ook