Ministerie van Verkeer en Waterstaat


https://www.minvenw.nl

MinVenW: Overeenkomst transport en infra NL-Slowakije getekend

Overeenkomst transport en infrastructuur tussen Nederland-Slowakije getekend

Demissionair minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat heeft vandaag een samenwerkingsovereenkomst met haar Slowaakse collega-minister Macejko getekend. Hiermee geeft het ministerie invulling aan het ondersteuningsprogramma 'Partners voor Wegen'. De overeenkomst gaat over het realiseren van wetenschappelijke en technische/administratieve samenwerking tussen Slowakije en Nederland op het gebied van transport en infrastructuur. Het gaat hierbij met name om het vinden van oplossingen voor de toenemende groei van mobiliteit en het stijgende gebruik van personenauto.s.

De samenwerking krijgt vorm door:

- uitwisseling van technische en wetenschappelijke informatie
- uitwisseling van experts, bijvoorbeeld d.m.v. 'coaching'
- informatie-uitwisseling d.m.v. congressen, symposia and andere (trainings)bijeenkomsten

- voorbereiding en uitvoering van studieprojecten
- uitwisseling van publicaties, video.s, jaarrapporten, periodieken en tijdschriften

Slowakije is een van de tien landen in Midden en Oost Europa die waarschijnlijk op korte termijn toetreden tot de Europese Unie. Een ingrijpende verbetering van de weginfrastructuur is hiervoor noodzakelijk. Door Nederlandse kennis en expertise op bovenstaande terreinen beschikbaar te stellen en uit te wisselen, geeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat concrete ondersteuning aan het toetredingsproces van Slowakije tot de Europese Unie. Het ondersteuningsprogramma 'Partners voor Wegen' van Verkeer en Waterstaat geeft ook assistentie aan Polen, Tsjechië en Hongarije en is daar reeds vorig jaar van start gegaan.

Yvonne de Keulenaar, 070 . 351 6582

29 mei 02 17:39

Deel: ' Overeenkomst transport en infra NL-Slowakije getekend '
Lees ook