expostbus51


MINISTERIE JUS

https://www.justitie.nl

Min van Just./OVereenkomst Von Henning en Staat

Victor Holtus
070 370 6858

3823

27.07.1999

OVEREENKOMST TUSSEN STAAT EN VON HENNING

In de periode 1993-1996 heeft onder leiding van het Openbaar Ministerie te Groningen tegen de heer J.C.W. Von Henning een strafrechtelijk onderzoek plaatsgevonden. Naar aanleiding van dat onderzoek is tegen de heer Von Henning strafvervolging ingesteld. Het Gerechtshof te Leeuwarden heeft bij arrest van 11 april 1996 de heer Von Henning vrijgesproken van het hem ten laste gelegde.

Inmiddels is vastgesteld dat in de loop van de behandeling van de strafzaak tegen de heer Von Henning door enkele vertegenwoordigers van de Rijksrecherche en justitie - achteraf bezien - niet met de vereiste zorgvuldigheid is gehandeld. Hierdoor is de heer Von Henning in zijn belangen geschaad. De Minister van Justitie betreurt dit zeer en heeft dat inmiddels schriftelijk aan de heer Von Henning doen weten.

Het voorgaande heeft ertoe geleid dat tussen de Minister van Justitie en de heer Von Henning overleg is gevoerd over een aanvaardbare financiële regeling ter zake van het door hem ondervonden nadeel. Partijen hebben hierover overeenstemming bereikt. Onderdeel van deze regeling maakte uit de afspraak dat geen inhoudelijke mededelingen over de bereikte overeenstemming worden gedaan.

De Minister van Justitie spreekt het vertrouwen uit dat het negatieve beeld dat in de loop der tijd mede als gevolg van de tegen Von Henning ingestelde strafvervolging omtrent zijn persoon is ontstaan met de persverklaring is gecorrigeerd.

-----------

27 jul 99 16:57

Zoekwoorden:

Deel: ' Overeenkomst tussen staat en Von Henning '
Lees ook