Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 13 JULI 2001

Overeenkomsten tussen Vlaamse overheid en Gimvindus

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN heeft de Vlaamse regering haar goedkeuring gehecht aan zeven overeenkomsten met Gimvindus, nv Staal Vlaanderen, nv Textiel Vlaanderen en met de bestuurders van Gimvindus. Deze overeenkomsten zijn een volgende stap in het uitwer- ken van het vereffeningscenario dat op 1/12/2000 werd aangenomen door de Vlaamse regering.

Door middel van deze overeenkomsten worden de te zetten stappen in detail geregeld. De schuld aan het Vlaamse gewest van Gimvindus bedraagt momenteel 11.306 miljoen fr. 7900 miljoen fr. van die schuld wordt geplaatst bij nv Staal Vlaanderen en 600 miljoen fr. bij nv Textiel Vlaanderen, zodat Gimvindus zelf nog een schuldverplich- ting heeft van 2776 miljoen fr.

Ook werden de terugbetalingsvoorwaarden van die schuld aan de Vlaamse overheid vastgelegd. Gimvindus dient zijn schuld vanaf 1/1/2002 terug te betalen in functie van zijn ontvangsten. nv Staal Vlaanderen dient eerst de schuld aan de banken te honoreren en nv Textiel Vlaanderen zal eerst vanaf 2005 haar schuld terugbetalen nadat eerst haar de textielportefeuille te hebben aange- dikt. Verder krijgt NV Staal Vlaanderen de vroegere jaarlijkse dotatie van de Vlaamse overheid aan Gimvindus, ten belope van 675 miljoen fr. doorgestort.

Tot slot werd ook het nieuwe beheerscontract met Gimvin- dus goedgekeurd. Naast de inbreng in de verschillende vennootschappen schrijft dit contract Gimvindus voor hoe het zijn verschillende participaties moet beheren. Zo moet Gimvindus nv Staal Vlaanderen en nv Textiel Vlaanderen onderbrengen in de Participatiemaatschappij Vlaanderen, moet Werfinvest nv ontbonden worden, Novovil zal vervreemd worden volgens de instructies van de Vlaamse minister bevoegd voor het economische beleid en Gimvindus zelf moet indien mogelijk in zijn geheel worden verkocht.

persinfo : Marc De Roeck, woordvoerder van minister Van Mechelen - tel. 02 553 64 11 e-mail: persdienst.vanmechelen@vlaanderen.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Overeenkomsten tussen Vlaamse overheid en Gimvindus '
Lees ook