Gemeente Helmond


Overeenstemming herontwikkeling Steenwegkwartier

De gemeente Helmond, Bavaria NV, Stam+deKoning Vastgoed/Volker Wessels Vastgoed hebben overeenstemming bereikt over de herontwikkeling van het Steenwegkwartier. Alle partijen zijn het eens over de wijze waarop dit gestalte moet krijgen. Concreet betekent dit dat zaal Traverse en de voormalige bioscoop Scala worden gerenoveerd, dat Hotel West-Ende wordt uitgebreid en dat de achterzijde van de Steenweg, parallel aan de Traverse, bebouwd wordt. De panden aan de Steenweg blijven behouden.

De herontwikkeling vindt integraal plaats maar wel gefaseerd. Dit betekent dat begonnen kan worden met de renovatie van zaal Traverse en de voormalige bioscoop Scala. Daarna kan de uitbreiding van hotel West-Ende worden opgepakt. Vervolgens kan de 'achterkant' van de Steenweg, parallel aan de Kasteel-Traverse, worden afgerond met nieuwbouw.

Het bestaande bestemmingsplan staat de ontwikkeling van de eerste twee fasen toe.

Verdere vertraging van de herontwikkeling van het Steenwegkwartier wordt hiermee voorkomen.


---

Deel: ' Overeenstemming herontwikkeling Steenwegkwartier Helmond '
Lees ook