Ballast Nedam

Datum 24 februari 2003
Nummer 2003.004

Persbericht

OVEREENSTEMMING OP HOOFDPUNTEN OVER OVERNAME NEDERLANDSE ACTIVITEITEN BALLAST NEDAM

Egeria B.V. heeft op 7 februari 2003 een bod uitgebracht op de Nederlandse activiteiten van Ballast Nedam N.V.

Ballast Nedam N.V. heeft thans met Egeria B.V. op hoofdpunten overeenstemming bereikt over de verkoop van de Nederlandse bedrijven. Egeria zal deze activiteiten onder de naam Ballast Nedam voortzetten.

Ballast Nedam N.V. heeft Egeria B.V. voor een beperkte periode exclusiviteit verleend. Gedurende deze periode zal Egeria een due diligence onderzoek uitvoeren en zullen partijen trachten tot definitieve overeenstemming te komen. De verleende exclusiviteit betreft niet een eventueel openbaar bod door een andere partij op de aandelen van Ballast Nedam N.V.

Zodra over de verkoop van de Nederlandse bedrijven een definitieve beslissing zal worden genomen, zal deze aan de aandeelhouders van Ballast Nedam N.V. worden voorgelegd. Naar verwachting zal dit gebeuren tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering op 23 april a.s.

Egeria B.V. is een Nederlandse onafhankelijke investeringsmaatschappij. Egeria richt zich op investeringen waarbij een waardegroei op lange termijn centraal staat.


---

Inlichtingen
Ballast Nedam N.V
afdeling Public Relations
telefoon (030) 2 85 41 60
www.ballast-nedam.nl


---

Deel: ' Overeenstemming hoofdpunten overname Nederlands deel Ballast Nedam '
Lees ook