YENBURGH EN BTG HOLDINGS

gezamenlijk persbericht

Gezamenlijk persbericht

Nyenburgh Commissionairs in effecten en BTG Holdings vragen Uw aandacht voor het navolgende.

Op initatief van directeur B. Muller en de aandeelhouders van Nyenburgh is er overleg gevoerd met de directie van BTG Holdings. Constructief overleg heeft ertoe geleid dat partijen tot hun tevredenheid overeenstemming hebben bereikt over de oplossing van het gerezen geschil. Over de inhoud van de getroffen regeling wordt geen mededeling
gedaan.

03 sep 99 22:20

Deel: ' Overeenstemming in geschil Nyenburgh en BTG Holdings '
Lees ook