NIB Capital Bank N.V.

Persbericht

OVEREENSTEMMING OVER AANBOD AAN PARTICIPANTEN FILM CV'S

16 april 2004 - Tussen de banken NIB Capital Bank, F. Van Lanschot Bankiers, Van der Hoop Effektenbank en Staalbankiers en beleggingsadviseur Van Boom en Slettenhaar bestaat overeenstemming over een aanbod aan de particuliere investeerders tot overname van hun participaties, die in gevaar zijn gekomen als gevolg van het faillissement van de First Floor-vennootschappen.

NIB Capital, dat ten tijde van de totstandkoming van de film-c.v.'s een indirect 35%- belang had in Y-cap, vermeld als arrangeur van twee van de drie film c.v.'s, maakt daarbij samen met de andere syndicaatsleden een oplossing mogelijk, waarbij als uitgangspunt geldt dat de koopsom die de participanten ontvangen zodanig wordt vastgesteld dat zij per saldo het door hen geïnvesteerde bedrag terug ontvangen.

Het bericht in NRC Handelsblad van 16 april dat sprake zou zijn van een conflict tussen de banken is dus onjuist. Tijdens een informatiebijeenkomst voor participanten zal het aanbod nader worden toegelicht.

NIB Capital Bank
F. Van Lanschot Bankiers
Van der Hoop Effektenbank
Staalbankiers
Van Boom en Slettenhaar


---- --

Deel: ' Overeenstemming over aanbod aan participanten film cv's '
Lees ook