Ministerie van Verkeer en Waterstaat

4 juli 2002

Overeenstemming definitief over aansluiting Philips High Tech Campus op A2

DIT IS EEN GEZAMENLIJK PERSBERICHT VAN HET MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT EN PHILIPS

Overeenstemming definitief over aansluiting Philips High Tech Campus op A2

De overeenstemming tussen het minister van Verkeer en Waterstaat en Philips over een afslag van de A2/A67 naar de High Tech Campus in Eindhoven is definitief. Demissionair minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat en de heer Hendriks, directeur Philips Electronics Nederland hebben hiertoe vandaag een overeenkomst getekend. De afslag wordt een op- en afrit die alleen toegang geeft tot de Campus en niet tot het gemeentelijke wegennet. Het project is bijzonder, omdat Philips de aansluiting betaalt en deze daarna overdraagt aan het Rijk. Het is de eerste afslag van het Rijkswegennet naar een bedrijfslocatie. Een goede ontsluiting van de Campus is belangrijk om overbelasting van de toegangswegen naar het terrein te voorkomen en een adequate verkeersafhandeling mogelijk te maken.

Op de Philips High Tech Campus zullen in 2005 ca. 8.000 mensen werkzaam zijn. Op de Campus wordt zon 30 % van de Research & Development activiteiten van Philips worldwide geconcentreerd. Deze activiteiten zitten nu voor een deel nog verspreid door Eindhoven. De Philips High Tech Campus is ook opengesteld voor andere bedrijven.

In 2005 start Rijkswaterstaat met de grootschalige ombouw van de bestaande Randweg Eindhoven, waarna de aansluiting van de randweg naar de campus in 2008 gerealiseerd wordt. In 2010 moet de totale ombouw van het randwegennet rond Eindhoven gereed zijn.

Deel: ' Overeenstemming over aansluiting Philips High Tech Campus op A2 '
Lees ook