CDA

Overeenstemming over bezuinigingen

De onderhandelaars Balkenende (CDA), Herben (LPF) en Zalm (VVD) zijn het maandag eens geworden over de invulling van de bezuinigingen.

Er zal onder meer fors worden gesneden in de personeelskosten van ministeries waar veel "regelzucht'' heerst, zoals Onderwijs, Landbouw, VROM en Sociale Zaken. Een andere belangrijke bezuinigingspost is de WAO en de arbeidsreïntegratie.

In totaal willen de onderhandelaars een kleine 10 miljard euro (22 miljard gulden) bezuinigen; waarvan ruim 3 miljard in de fiscale sfeer. Deze bezuinigingen zijn o.a. nodig voor de slechte financieel
-economische vooruitzichten. Om geen begrotingstekorten te hebben en de staatsschuld in 25 jaar af te bouwen is al 3.5 miljard Euro nodig. Ook de invoering van een nieuw stelsel in de gezondheidszorg vraag 3 miljard Euro. De onderhandelaars hebben deze hele week zeker nog nodig voor een aantal moeilijke onderwerpen als de WAO, de OZB, de privatisering van Schiphol en de Waddenzee. Daarna gaat het strategisch document voor beoordeling naar de drie fracties.

Zoekwoorden:

Deel: ' Overeenstemming over bezuinigingen '
Lees ook