Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

https://www.minbzk.nl

MINBZK Overeenstemming over declaratie vuurwerkramp

Dit is een gezamenlijk persbericht van het ministerie van BZK en de gemeente Enschede

Rijk en gemeente bereiken overeenstemming over declaratie vuurwerkramp

Het Rijk (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en de gemeente Enschede hebben overeenstemming bereikt over de declaratie die Enschede heeft ingediend over de kosten die gerelateerd zijn aan de vuurwerkramp van 13 mei 2000. Van het totaal gedeclareerde bedrag van E 41 mln zal het Rijk E 34 mln vergoeden. Aan de gemeente wordt een bedrag van E 7 mln niet vergoed.

Een deel van de vergoeding, circa E 27 mln, vindt plaats op grond van artikel 25 van de Wet Rampen en zware ongevallen. Verder is een deel van de kosten aangemerkt als excessief, dat wil zeggen dat het een zodanig hoog bedrag is dat van de gemeente niet kan worden verwacht dat ze dat geheel voor eigen rekening neemt.
Dit is conform een eerdere toezegging van de vorige minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ten aanzien van dit deel is afgesproken dat dit voor 50% voor rekening van de gemeente komt (circa E 5 mln) en voor 50% voor rekening van het rijk.

Overeengekomen is, dat de gemeente Enschede tegen de nu gemaakte afspraken geen bezwaarschrift zal indienen.

Nadere informatie is te verkrijgen bij:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Frank van Beers, telefoon 070 426.80.51 of 06 51.99.71.83 Gemeente Enschede,
Anja de Jong, telefoon 053 481.87.42 of 06 295.777.54

27 jan 03 18:05

Deel: ' Overeenstemming over declaratie vuurwerkramp '
Lees ook