Overeenstemming over verkoop 20 Dolcis winkels aan Nelson Schoenen

PERSBERICHT

Maastricht-Airport, Nederland,

01 februari 2016

Overeenstemming over verkoop 20 Dolcis winkels aan Nelson Schoenen

De curatoren van Dolcis BV (onderdeel van het failliete Hoogenbosch Retail Group BV / Macintosh Retail Group NV) hebben overeenstemming bereikt over de verkoop van zo’n 20 van de circa 60 Dolcis winkels (inclusief voorraden en inventaris) aan Nelson Schoenen BV. Nelson Schoenen is een familiebedrijf met 75 Nelson winkels en 35 Ecco brandstores in Nederland. De bedoeling van Nelson Schoenen is om de Dolcis winkels om te bouwen naar het Nelson concept. Het definitieve aantal over te nemen winkels hangt mede af van de door Nelson Schoenen met verhuurders te maken afspraken over de huurvoorwaarden. De Dolcis winkels worden de komende weken door de curatoren doorgezet.

Nelson Schoenen heeft de intentie om een nieuw dienstverband aan te bieden aan de winkelmedewerkers in de over te nemen winkels en aan een deel van de in het hoofdkantoor / distributiecentrum te Den Bosch werkzame medewerkers. In totaal betreft het circa 200 van de circa 700 Dolcis medewerkers.

Ben Meijs en John Huppertz, curatoren van Macintosh en Manfield: “Na de verkoop van Manfield is Dolcis de tweede “high street” formule waar we toekomstperspectief hebben gerealiseerd voor een belangrijk deel van de medewerkers. We zijn nog in gesprek met potentiële kopers voor de andere winkelformules van de Hoogenbosch Groep (Invito, PRO Sport, Steve Madden en Intreza) en verwachten daar binnenkort meer over bekend te kunnen maken.”

Over de voorwaarden waaronder de transactie inzake Dolcis tot stand is gekomen worden geen verdere uitspraken gedaan. Voor de aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV is van de Dolcis transactie noch van mogelijke toekomstige transactiesinzake de andere formules van de Hoogenbosch Groep, zoals eerder bericht, geen enkele opbrengst te verwachten.

Voor nadere informatie rondom het faillissement van Macintosh wordt verwezen naar de website www.macintosh.nl onder het tabblad “informatie faillissement”: https://www.macintosh.nl/informatie_faillissement/contactgegevens_bewindvoerders_curatoren/

Macintosh Retail Group NV

Maastricht-Airport, 1 februari 2016

Deel: ' Overeenstemming over verkoop 20 Dolcis winkels aan Nelson Schoenen '
Lees ook