INTERPOLIS

Overeenstemming overname Commit Arbo door Interpolis

Tilburg/De Meern - 24 februari 2000 - Interpolis en Commit Arbo hebben in
beginsel overeenstemming bereikt over de overdracht van de aandelen Commit
aan de Tilburgse verzekeraar. Streefdatum voor de overdracht is 1 april
2000. Met deze strategische stap verwacht Interpolis werkgevers nog beter te kunnen ondersteunen bij het voorkomen, beheersen en terugdringen van het verzuim door ziekte en arbeidsongeschiktheid in hun bedrijf.

Interpolis, onderdeel van de Rabobank Groep, werkte al met Commit Arbo samen in het Interpolis Verzuimnetwerk, waarvan nog vier andere arbodiensten deel uitmaken. Volgens Huub Hannen, vice-voorzitter van de hoofddirectie van Interpolis, versterkt de overname de kracht van dit netwerk. Commit Arbo zal, op haar beurt, blijven samenwerken met andere verzekeraars dan Interpolis.

Voor Interpolis past de overname in het streven naar een breed dienstenpakket op het terrein van arbodienstverlening, verzuimbeheersing,
reïntegratie en verzekeren. Hannen: 'Met name binnen het MKB bestaat veel
behoefte aan een dergelijk pakket voor een gestructureerde en gecoördineerde aanpak van het ziekteverzuim. Daarbij gaat het in onze marktbenadering niet primair om de dekking van de kosten van ziekteverzuim, maar veel meer om het bieden van een breed scala aan geïntegreerde oplossingen.'

Commit Arbo is een van de grootste arbodiensten van Nederland (omzet over
1999: f 92 miljoen) met een sterke vertegenwoordiging in het MKB. Met ruim
600 medewerkers bedient de organisatie zo'n 40.000 bedrijven, instellingen
en overheden (met in totaal ruim 750.000 werknemers). Commit Arbo gaat uit
van de filosofie dat gezonde medewerkers garant staan voor lage verzuimcijfers en een positief bedrijfsresultaat. Naast preventieadviezen en een speciaal interventieprogramma biedt Commit Arbo werkgevers een groot aantal aanvullende diensten, zoals conflictbemiddeling,
personeelsbemiddeling, rechtshulp, opleidingen en keuringen. Dit geheel van producten en diensten vormt een welkome aanvulling op het pakket van
Interpolis.

De raden van commissarissen, ondernemingsraden en medewerkers van beide
ondernemingen zijn inmiddels geïnformeerd over de voorgenomen overname van
Commit Arbo door Interpolis. Voorts is de transactie gemeld bij de SER-commissie voor fusieaangelegenheden en de vakorganisaties.

Nadere informatie:

Interpolis
Marco Simmers
hoofd Public Relations
telefoon (013) 462 39 12

24 feb 00 09:53

Deel: ' Overeenstemming overname Commit Arbo door Interpolis '
Lees ook