PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

MINISTER THEO KELCHTERMANS

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU EN TEWERKSTELLING

27 mei 1999

Uitnodiging

De militaire domeinen in Vlaanderen herbergen waardevolle en grootschalige natuur- en bosgebieden die een wezenlijke bijdrage leveren tot het behoud en de ontwikkeling van de biodiversiteit en het bospatrimonium.

De vrijwaring van het leefmilieu binnen de militaire domeinen is dan ook erg belangrijk. Daarom nodigt Vlaams minister van Leefmilieu, de heer Theo Kelchtermans u uit op de plechtige ondertekening van de overeenkomst met de heer J. P. Poncelet, minister van Landsverdediging, voor het beheer van natuur en bos in de militaire domeinen.

Deze vindt plaats op dinsdag 1 juni aanstaande om 15u00 in de gebouwen van 4KDR aan de Koningin LouizaMarialaan 3 te Leopoldsburg.

Het programma is als volgt :

14u45 - 15u00 : ontvangst
15u00 - 15u30 : toelichting en ondertekening protocolakkoord
15u30 - 16u30 : bezoek Natuurproject `Gemeentebos' en receptie

Allen hartelijk welkom!

info : Jean Vrijsen, woordvoerder van
minister Kelchtermans - tel. (02) 553 70 11 e-mail: persdienst.kelchtermans@vlaanderen.be

Deel: ' Overenkomst natuurbeheer Vlaamse militaire domeinen '
Lees ook