Politiebond ACP


Spoorwegpolitie nog steeds per 1 januari 2000 naar het KLPD

Overgang ligt nog steeds op schema

In de afgelopen weken is er bij veel collega´s van de spoorwegpolitie onduidelijkheid ontstaan over de datum van overgang van hun korps van de Nederlandse Spoorwegen naar het KLPD. Men dacht dat de overgang vertraging opliep door allerlei overlegrondes over bijvoorbeeld de rechtspositie. De Politievakorganisatie ACP heeft daarom in het georganiseerd overleg van het KLPD met de korpsbeheerder minister van Korthals, hier vragen over gesteld. Dit overleg had op 8 september jl. plaats. Minister Korthals verklaarde dat wat hem betreft de overgang van de Spoorwegpolitie gewoon doorgaat op 1 januari 2000. Van vertraging was hem niets bekend.

Zoekwoorden:

Deel: ' Overgang spoorwegpolitie naar KLPD op schema '
Lees ook