Gemeente Eindhoven

nieuws | persberichten

Persbericht: 16 augustus 2001

Overgangsperiode eindigt 1 september 2001

Op pasfoto's voortaan gezicht recht van voren

Met ingang van 1 september 2001 kunt u bij de gemeente Eindhoven uitsluitend een reisdocument of rijbewijs aanvragen met pasfoto's waarop uw gezicht recht van voren (full face) tegen een lichte, egale achtergrond is gefotografeerd.

De wijziging hangt samen met de invoering van een nieuwe generatie reisdocumenten per 1 oktober 2001 en internationale ontwikkelingen met betrekking tot eisen waaraan reisdocumenten moeten voldoen.

Op 1 oktober 2001 worden het huidige paspoort en identiteitskaart vervangen door een nieuwe generatie reisdocumenten. In dat kader zijn ook de eisen waaraan een pasfoto moet voldoen, aangepast.

Tot 1 januari 2001 moest een pasfoto schuin van voren worden genomen, zodat de afbeelding voor ¾ gedeelte de ene en ¼ gedeelte de andere gezichtshelft weergaf. Vanaf 1 januari 2001 geldt als nieuwe hoofdregel, dat op de pasfoto het gezicht van de aanvrager recht van voren, tegen een lichte, egale achtergrond dient te zijn gefotografeerd.

Tijdens een overgangsperiode van 1 januari 2001 tot 1 september 2001 worden zowel pasfoto's geaccepteerd met een voor/zijaanzicht als foto's die recht van voren zijn genomen.

Overgangsperiode afgelopen
Na 1 september 2001 worden uitsluitend nog pasfoto's geaccepteerd die voldoen aan de nieuwe eisen. Deze overgangsperiode geldt voor alle identiteitsdocumenten. Met de keuze van 1 september hoopt de minister van Grote Steden- en Integratiebeleid enerzijds te voorkomen, dat 'oude' pasfoto's terechtkomen in aanvragen voor nieuwe reisdocumenten. Anderzijds kunnen alle betrokkenen, dat wil zeggen burgers, pasfotografen en paspoortverstrekkende autoriteiten zich instellen op het feit dat 'oude' pasfoto's niet meer worden geaccepteerd.

De eisen op een rij


1. De pasfoto's moeten van recente datum zijn en een goed gelijkend beeld van de aanvrager geven;


2. Het gebruik van reproducties of eerder gebruikte pasfoto's is niet toegestaan;


3. Zwart/wit- en kleurenpasfoto's zijn toegestaan;

4. Het gezicht van de aanvrager dient recht van voren tegen een lichte, egale achtergrond te zijn gefotografeerd;


5. De te bevestigen pasfoto dient 3 cm breed en 4 cm hoog te zijn;

6. De breedte van het hoofd dient ± 2 cm van de afbeelding in beslag te nemen;


7. Beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen. Een donkere bril is alleen op aantoonbare medische gronden toegestaan;


8. Het hoofd dient onbedekt te zijn, tenzij godsdienstige, levensbeschouwelijke of medische oorzaken zich hiertegen verzetten. Indien in dat geval het hoofd wordt bedekt, moet het gezicht wel zichtbaar blijven.

Deze eisen zijn vastgelegd in een matrix die in nauw overleg met de Stichting Nederlandse Fotovakhandel is ontwikkeld. De vakfotograaf weet aan welke eisen een pasfoto moet voldoen.

Ook voor rijbewijzen
De minister van Verkeer en Waterstaat streeft ernaar om de uitvoeringsvoorschriften, handelingen en procedures ten aanzien van de afgifte van rijbewijzen zo veel mogelijk gelijk te doen zijn aan die ten aanzien van de afgifte van reisdocumenten. Daarom heeft zij bepaald, dat de nieuwe eisen ten aanzien van de pasfoto per 1 september ook gelden voor rijbewijzen.

Deel: ' Overgangsperiode nieuwe reisdocumenten eindigt 1 september '
Lees ook