Leefbaar Nederland


---
PERSBERICHT

WOENSDAG 28 juni 2002

"Politiek Overstuur"

Marten Bierman, de enige echt onafhankelijke volksvertegenwoordiger in de Eerste Kamer (OSF) scheef samen met Pieter de Jong een essay over de hedendaagse politiek.

Hierbij nodigen wij u graag uit voor de overhandiging van de essay "Politiek Overstuur", het boekje wat Marten Bierman en Pieter de Jong samen geschreven hebben en gaan overhandigen aan Bram Peper. Dit zal gebeuren op:

woensdag 28 juni om 11.00 uur tot 12.30 uur in Nieuwspoort Den Haag.

Hopelijk tot dan!

Met vriendelijke groet,

Jeroen Kemna


---

Meer informatie is verkrijgbaar bij Geert Hut, telefoonnummer 040-2062800 of Marten Bierman, telefoonnummer 06 - 12807175


---

Hiervast een voorproefje:

De overheid: Terug van weggeweest?

Vertrouwen in verantwoordelijkheid. Zo luidde de titel van de nota die toenmalig minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Bram Peper op 21 september 1999 aanbood aan het parlement. Met deze nota wilde Peper bijdragen aan 'een vruchtbaar maatschappelijk discours' over plaats en functie van 'de overheid' (door Peper globaal omschreven als het politieke en het bureaucratische complex). Dat debat wordt inmiddels alom gevoerd, van 'links' tot 'rechts', in de politiek en in de maatschappij.

Hierbij wordt de aanjaagfunctie niet zozeer vervuld door Peper en zijn nota als wel door enkele rampen die zich in vrij korte tijd voordeden (de vuurwerkramp in Enschede in mei 2000 en de cafébrand in Volendam tijdens de jaarwisseling 2000/2001 én door de nasleep van eerdere rampen: de Bijimerramp van 4 oktober 1992, de ramp met het Herculesvliegtuig bij Eindhoven op 15 juli 1996, de uitbraak van een legionella-epidemie op de Westfriese flora in Bovenkarspel in februari 1999. Ook de regelmatig optredende crises in de veeteelt - met name de varkenspest, de BSE-crisis en de uitbraak van mond- en klauwzeer -kunnen hier worden genoemd.

'Overheid, waar was je?' is een van de centrale vragen in de debatten naar aanleiding van deze rampen. Kan de burger nog vertrouwen hebben in zijn overheid en wie is eigenlijk aanspreekbaar wanneer de samenleving wordt getroffen -of dreigt te worden getroffen - door rampen? Wat mag - of sterker: wat moet - een burger in een democratische rechtsstaat verlangen van zijn overheid? In dit essay willen wij door in te gaan op deze vragen proberen (essayer) een bijdrage te leveren aan het door Peper (en vele anderen met hem) gewenste debat over plaats en functie van de overheid.

In ons betoog besteden wij nadrukkelijk aandacht aan de plaats van de politieke partijen en aan de maakbaarheidsgedachte, een gedachte die langzaamaan weer aan populariteit wint: de overheid moet (weer) rneer gaan optreden als architect in plaats van makelaar, zo sprak PvdA-kopstuk Melkert onlangs. Minister Pronk wenst 'meer invloed op bouwplannen groene ruimte'. Uitvoering van de sociale zekerheid blijft - ondanks eerdere plannen tot vergaande privatisering - goeddeels in handen van de overheid. Een Kamermeerderheid steunt minister Pronk in zijn visie op de veiligheid en de gezondheid van het water als basisgoed: privatisering van de waterleidingsbedrijven is hiermee voorlopig van de baan. (1) Ook de regionale elektriciteitsnetwerken worden vooralsnog niet verkocht aan commerciële bedrijven, In dit rijtje past ook het uitstel van de beursgang van de NS.

De overheid lijkt bezig te zijn met een comeback op verschillende speelvelden.


1 EU-commissaris Bolkestein 'waarschuwde' dat Nederland hiermee in internationaal verband 'Pinkeltje in Madurodam' zou worden.

Deel: ' Overhandiging essay 'Politiek Overstuur' aan Bram Peper '
Lees ook