Gemeente Zoetermeer

Fitgids voor 55-plussers

Fitgids voor 55-plussers

De wethouder van sport- en recreatiebeleid in Zoetermeer, Jo Fijen, heeft onlangs de eerste Fitgids 55+ overhandigd gekregen. De Fitgids is samengesteld door de afdeling Welzijn Ouderen van de ZorgRing. Op deze manier wordt getracht de gezondheid, zelfredzaamheid en de sociale contacten van ouderen te bevorderen.

Uit landelijke cijfers blijkt dat nog te weinig senioren bewegen en daardoor gezondheidsklachten riskeren. Met name bij het voorkomen van hart- en vaatziekten is bewegen van belang. Daarbij valt ook te denken aan osteoporose en suikerziekte.

De Fitgids biedt een overzicht van sport en beweging in Zoetermeer, speciaal voor 55 plussers. Ook senioren met een handicap en chronische aandoening vinden in de Fitgids geschikte informatie over sporten en bewegen. De gids vermeldt eveneens de mogelijkheden voor eventuele tegemoetkomingen in de kosten. De Fitgids 55+ is verkrijgbaar bij de Zorglijn, een diensten- of buurtcentrum van Welzijn Ouderen Zoetermeer of bij het Gezondheids Informatie Punt in de hoofdbibliotheek aan het Stadhuisplein. De gemeente Zoetermeer heeft in het kader van het project breedtesport, 'de Sportcarrousel', financieel bijgedragen aan de totstandkoming van de gids.Gemeente Zoetermeer © Sept 2001

Last update: 12 September 2001 (12.00)

Deel: ' Overhandiging Fitgids voor 55-plussers in Zoetermeer '
Lees ook