Provincie Zuid-Holland

Overheden en bedrijfsleven samen aan de slag voor duurzame herstructurering

Persbericht

31-05-2002
Zuid-Holland pakt kwaliteit bedrijventerreinen aan Overheden en bedrijfsleven samen aan de slag voor duurzame herstructurering

Vandaag hebben alle Zuid-Hollandse overheden en de Kamers van Koophandel besloten samen alles op alles te zetten om meer ruimte te maken voor bedrijven. Zuid-Holland raakt vol en de ruimtenood is voor bedrijven zó groot, dat bedrijven naar elders dreigen te vertrekken. In een gezamenlijke intentieverklaring van alle overheden en de gezamenlijke Kamers van Koophandel is vandaag vastgelegd dat in tien jaar tijd de Zuid-Hollandse bedrijventerreinen duurzamer zullen worden ingericht, waardoor er ruimte gewonnen wordt en de kwaliteit verbetert. Duizenden bedrijven zullen bij de herstructurering betrokken zijn.
De hele operatie zal miljarden euro's gaan kosten. Het grootste deel van die kosten zal door de betrokken bedrijven zelf moeten worden gedragen, maar ook de overheden zullen een stevige financiële bijdrage aan de herstructurering geven. De provincie Zuid-Holland zal hiervoor ettelijke miljoenen euro's vrijmaken.

De overeenkomst die vandaag in het Provinciehuis is gesloten, is een 'intentieverklaring'. Een plechtige belofte tot intensief samenwerken. De betrokken partijen hebben zich verplicht nog dit najaar concrete uitvoeringsprogramma's op tafel te leggen.
De herstructurering van de bedrijventerreinen is niet alleen gericht op ruimtewinst. Met de operatie willen alle betrokken ook zien te realiseren dat de economische bedrijvigheid van Zuid-Holland veel 'duurzamer' zal worden: minder milieubelastend, minder belastend voor het verkeer en omwonenden en een goed beheer, zodat we over een aantal jaar niet weer moeten herstructureren.
De operatie zal deels vorm krijgen via eisen die aan nieuwbouw en verbouwingen gesteld worden en deels via bijvoorbeeld milieuvergunningen. Ook zullen er bedrijven 'uitgekocht' moeten worden die niet meer passen op de plek waar ze zitten. De provincie heeft zich als regisseur en procesarchitect opgeworpen, de feitelijke uitvoering zal met name op regionaal niveau geregeld worden, via het zogenaamde Regionale Economisch Overleg. Alle Zuid-Hollandse regio's doen mee: Rijnmond, Haaglanden, Midden Holland, Rijn- en Bollenstreek, Zuid-Holland Zuid.
Gedeputeerde D.C. Dekker (Economische Zaken) over de ondertekening: 'We zijn de eerste Nederlandse provincie die het probleem van de bedrijfshuisvesting zo drastisch aanpakt. Maar dat is ook logisch; ons belang is groot. We hebben bijna geen ruimte meer voor bedrijventerreinen. Als we nu niks doen, heeft dat heel onaangename gevolgen voor onze economie. En voor heel Nederland. Er zal van het bedrijfsleven in de komende jaren een grote inspanning gevraagd worden, maar ik ben ervan overtuigd dat de meeste bedrijven graag meewerken. Een herstructurering van de bedrijventerreinen betekent dat er efficiënter gewerkt kan worden en ook plezieriger. Bedrijventerreinen zijn nu vaak naargeestige gebieden, dat kan en moet anders.'

De provincie heeft een speciaal bureau opgericht (DECOR; Duurzaam Economisch Ruimtegebruik) dat de operatie moet begeleiden. Het bureau helpt de regio's en gemeenten met allerlei vormen van ondersteuning. Er is een pot waaruit extra mensen betaald kunnen worden, alle kennis en ervaring wordt uitgewisseld en er komt een cursus om zowel ondernemers als ambtenaren te leren hoe je de herstructurering van een bedrijventerrein het best kunt aanpakken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met afdeling Communicatie, Peter Ruytenbeek telefoon 070-4417035

Deel: ' Overheden en bedrijfsleven werken samen voor duurzame herstructurering '
Lees ook