Provincie Zuid-Holland

Persbericht

24-05-2002
450 Zuid-Hollandse bedrijventerreinen in de revisie Overheden en Kamers van Koophandel sluiten samenwerkingscontract over operatie Decor

Op vrijdag 31 mei sluiten de vijf Zuid-Hollandse regio's, de provincie Zuid-Holland en alle Kamers van Koophandel een overeenkomst om gezamenlijk de herstructurering van 450 Zuid-Hollandse bedrijventerreinen aan te pakken. Het gaat om de uitvoering van de operatie Decor, een afkorting voor Duurzaam Economisch Ruimtegebruik. Door deze 'herstructurering' moet er ruimte worden gewonnen voor nieuwe bedrijven en moet er tegelijkertijd een forse bijdrage worden geleverd aan de verduurzaming van de bedrijfsactiviteiten op die terreinen. Het is voor het eerst dat een dergelijke intentieverklaring provinciebreed in Nederland wordt ondertekend.

De Zuid-Hollandse overheden willen de herstructurering snel gaan aanpakken. Naar verwachting is er binnenkort geen nieuwe ruimte meer beschikbaar voor nieuwe bedrijven. Het enige mogelijk antwoord op het ruimtegebrek is herstructurering van bestaande terreinen. Indien dit niet gebeurt lopen de Zuid-Hollandse én de Nederlandse economie forse schade op.
De partijen streven er naar de herstructurering binnen tien jaar te kunnen realiseren.
Nog dit jaar worden er concrete uitvoeringsprogramma's opgesteld voor alle regio's: Haaglanden, Rijnmond, Rijn- en Bollenstreek, Midden Holland en Zuid-Holland Zuid.

De Zuid-Hollandse herstructureringsoperatie is naar omvang de grootste van Nederland en vergt miljarden aan investeringen. De eerste kosten worden bestreden uit fondsen van alle betrokken overheden (rijk, provincie en gemeenten), maar nu al is duidelijk dat die fondsen ontoereikend zullen zijn. Herstructurering kan alleen plaatsvinden indien alle betrokken partijen hun financiële verantwoordelijkheid nemen.
De Provincie Zuid-Holland zal als initiatiefnemer en regisseur van de operatie Decor in de komende tien in ieder geval een bijdrage leveren van tientallen miljoenen euro's

De herstructurering richt zich op verbetering van het economisch klimaat op het terrein in combinatie met een efficiënter ruimtegebruik, een zorgvuldiger gebruik van grondstoffen en een beter werk- en leefklimaat. Met andere woorden, op duurzame herstructurering. Waar mogelijk zullen bedrijven meer 'soort bij soort' geplaatst worden, zodat ze van elkaars aanwezigheid kunnen profiteren.

De overeenkomst die op 31 mei in het Provinciehuis wordt gesloten, is een 'intentieverklaring' die wil bevorderen dat de betrokken overheden en de Kamers van Koophandel intensief gaan samenwerken met om bedrijfsterreinen duurzaam te herstructureren.
De provinciebrede intentieverklaring is afgeleid van vergelijkbare intentieverklaringen die in de afzonderlijke regio's zijn afgesloten.

Deel: ' Overheden en Kamers van Koophandel sluiten samenwerkingscontract ove.. '
Lees ook