HET BEDRIJFSLEVEN EN ANWB


Nog geen akkoord bereikbaarheidspakket

Den Haag (29 maart) Overleg tussen het Nederlandse bedrijfsleven, de ANWB,lagere overheden en de ministers Netelenbos (verkeer) en Zalm (financiën) heeft niet geleid tot overeenstemming over een bereikbaarheidspakket voor de randstad.

Minister Netelenbos heeft een totaalplan met daarin 'contouren' op tafel gelegd. Daarin is een proef met rekening rijden opgenomen. Bedrijfsleven en ANWB hebben op de voorstellen gereageerd. Zij hebben hun bezwaren tegen rekeningrijden als oplossing voor de bereikbaarheidsproblemen nog eens uiteengezet.

Er zijn nog veel vragen over de inhoud van de voorstellen van minister Netelenbos. Zo is het nog onduidelijk hoeveel geld de minister in totaal beschikbaar stelt voor haar plan, hoe de volledige voorstellen er uitzien en waar het geld vandaan moet komen. Minister Netelenbos gaat nu eerst in de ministerraad praten over haar plan. Vervolgens komt er opnieuw een gesprek met de minister.

Bedrijfsleven en ANWB zijn verheugd dat de door hen ontwikkelde A4 doorstroomroute in het plan van de minister is opgenomen.

Einde bericht

Voor nadere informatie: Roelf van der Kooij: 070-34 90 167

29 mrt 00 17:52

Zoekwoorden:

Deel: ' Overheid, ANWB en bedrijven nog oneens over aanpak files '
Lees ook