Programmabureau Advies Overheid.nl

Overheid bepleit open standaarden voor eigen gebruik

Zowel op nationaal als op Europees niveau komen geluiden op om overheden gebruik te laten maken van open standaarden en open source software oplossingen.

Enkele weken geleden berichtte Computable dat de Ministerie van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken in een rapport het gebruik van open standaarden en open source software stimuleren. Hoewel software en standaarden nauwelijks onderwerp van overheid ICT-beleid zijn, ziet ook de overheid dat beter gekeken moet worden naar gebruikte software en standaarden; de diversiteit aan softwaresystemen noopt steeds vaker tot het aan elkaar knopen van verschillende oplossingen.

Beleidsmakers binnen de beide ministeries opteren voor de oprichting van een kenniscentrum voor open standaarden en open source software oplossingen. Deze zou kennis over open source en open standaarden moeten verzamelen en uitdragen, wat op termijn moet leiden tot grotere efficintie en kostenbesparingen.

Vorige week bracht ook de Europese Commissie een publicatie naar buiten waarin het het gebruik van open source software oplossingen bepleit. Ook de Europese Commissie denkt aan de oprichting van een centraal uitwisselingspunt. Europese overheden moeten software met elkaar uitwisselen op een open source-basis. Wat de ene lidstaat heeft ontwikkeld, zou de ander goed kunnen gebruiken. Dat bespaart ontwikkelingstijd- en -kosten.

Hergebruik van software kan overheden veel geld besparen. Dit jaar alleen al wordt de stijging van ICT-kosten voor Europese overheden geraamd op 28 % ten opzichte van 2001. Het kostenniveau komt daarmee op 6,6 miljard euro.
Het door de Europese Commissie uitgebrachte rapport is beschikbaar via op internet.

www.ictu.nl

Deel: ' Overheid bepleit open standaarden voor eigen gebruik '
Lees ook