Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Overheid brengt basisgegevens op orde

19 maart 2003

Het kabinet heeft ingestemd met plannen om de gegevenshuishouding van de overheid structureel op orde te brengen. Het kabinet ziet dit als een belangrijke randvoorwaarde voor het realiseren van gestelde beleidsdoelen op het terrein van onder andere
criminaliteitsbestrijding, sociale zekerheid, zorg, ruimtelijke ordening, publieke dienstverlening en administratieve lasten­ verlichting. Dat staat in een brief van minister Remkes (BZK) aan de Tweede Kamer.

---

Achtergrond voor de plannen is de constatering dat veel gegevens door meerdere overheidsorganisaties worden verzameld, waardoor de kwaliteit van de gegevens onder het gewenste niveau blijft, de koppeling van gegevensbestanden wordt bemoeilijkt en de administratieve lasten voor burgers en bedrijven onnodig hoog zijn.

Het kabinet ziet de realisatie van zogenaamde authentieke gegevens­ registraties als belangrijkste oplossing van dit probleem. Deze authentieke registraties fungeren voor de gehele overheid als unieke, verplichte bron van gegevens. Het kabinet merkt daarbij zes authentieke basisregistraties aan als eerste prioriteit: Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (personen), Basisbedrijvenregister (bedrijven en andere rechtspersonen), Kadastrale Registratie, Basisgebouwenregister, Basisregister Adressen en Geografisch Kernbestand (geografische basiskaart). Voor de zes beoogde basisregistraties zijn inmiddels invoeringstrajecten gestart of wordt hierover het komende jaar besloten.

De minister van BZK schrijft dit in een eindrapportage aan de Tweede Kamer over het programma Stroomlijning Basisgegevens, waarin de uitgangspunten voor het beleid ten aanzien van authentieke registraties zijn vastgesteld. Eerder al kwam in het kader van dit programma een nieuw kabinetsbeleid over het gebruik van persoonsnummers tot stand.

---

© Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties -

Deel: ' Overheid brengt basisgegevens op orde '
Lees ook