Centrum voor Arbeidsverhoudingen

www.minszw.nl

Overheid en onderwijs geven meer uit aan arbozorg

De uitgaven aan arbozorg bij de overheid en het onderwijs zijn de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Het gaat om uitgaven voor de verbetering van arbeidsomstandigheden, verzuimbegeleiding en reïntegratie van zieke werknemers. Voor de sectoren Rijk en defensie zijn de uitgaven per werknemer van 1998 tot 2001 bijna verdubbeld, oplopend van circa 110 euro naar 212 euro. Daarnaast is extra geld beschikbaar voor de uitvoering van arboconvenanten, die met deelsectoren binnen de overheid zijn afgesloten. Mede daardoor is het budget voor de sector onderwijs meer dan verdubbeld.

Dit blijkt uit antwoorden op Kamervragen die door demissionair staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, demissionair minister Hermans van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en demissionair minister De Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar de Tweede Kamer zijn gestuurd. De antwoorden weerleggen de conclusie van een rapport over arbodienstverlening binnen de overheid van de Branche Organisatie Arbodiensten (BOA). In dit rapport staat dat het budget voor deze diensten de laatste jaren zou zijn teruggelopen van gemiddeld 81 euro per werknemer in 1998 tot 70 euro in 2001.

In het rapport is echter vrijwel alleen gekeken naar de geschatte uitgaven aan de dienstverlening van externe arbodiensten. In een aantal overheidssectoren wordt juist veel gebruik gemaakt van interne arbodiensten. Bovendien omvat het totale arbozorg-pakket binnen de overheid ook de verbetering van arbeidsomstandigheden, verzuimpreventie en reïntegratie. Deze uitgaven voor de totale arbozorg zijn van 1998 tot en met 2001 aanzienlijk gestegen.

Vorig jaar besteedde de sector Rijk in totaal 212 euro aan arbozorg per werknemer met een fulltime baan, bijna de helft meer dan de 114 euro in 1998. Voor de sector defensie nam dit bedrag toe van 110 euro in 1998 tot 210 euro in 2001. De politiesector besteedde vorig jaar 277 euro per werknemer, cijfers over eerder jaren zijn niet bekend. De toename van uitgaven is onder andere te danken aan de ondertekening van verschillende arboconvenanten, waarin de sociale partners en de overheid afspreken de arbeidsomstandigheden, verzuimpreventie en reïntegratie te verbeteren.Voor de gemeenten, provincies en waterschappen zijn geen cijfers over uitgaven aan arbozorg bekend.

Door het arboconvenant onderwijs en wetenschappen, dat in 2000 werd ondertekend, is er voor een periode van vier jaar per werknemer 76 euro extra beschikbaar bovenop het reguliere budget van 71 euro per jaar. Sinds 2001 komt daar voor een periode van vier jaar nog eens 56 euro bij in het kader van verschillende `pilots' om ziekteverzuim terug te dringen en door een bijdrage aan scholen voor verbeterde contracten met arbodiensten. Daarnaast is sinds 2000 in de onderwijs-CAO's afgesproken om 77 euro per werknemer per jaar extra uit te trekken voor onder meer de verbetering van de arbeidsomstandigheden.

---

Deel: ' Overheid en onderwijs geven meer uit aan arbozorg '
Lees ook