Overheid mag discriminerende btw maatregel toe blijven passen


Patiënt verder beperkt in keuze voor integrale geneeskunde

BUNNIK, 20131002 -- De Belastingdienst mag doorgaan met het heffen van omzetbelasting bij de leden van Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde (AVIG) en de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging (NAAV) voor de door hen geleverde diensten. De voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag heeft de verenigingen niet-ontvankelijk verklaard in hun vordering om deze artsen uit te zonderen. De rechtbank stelt dat beide verenigingen, zowel AVIG als NAAV, geen eigen belang behartigen in deze procedure en dat hun leden zich tot de belastingrechter dienen te wenden. Dat leidt ertoe dat de rechtbank hen niet-ontvankelijk verklaart in hun vorderingen.

De verenigingen kwamen in opstand tegen het besluit van de staatssecretaris van Financiën dat artsen die ook alternatieve behandelmethoden aanbieden voortaan niet meer zijn vrijgesteld van BTW.

Europese richtlijnen

In de Europese btw-richtlijn (Artikel 132, lid 1, onderdeel c) staat dat de lidstaten vrijstelling verlenen voor de medische verzorging, in het kader van de uitoefening van medische en paramedische beroepen als omschreven door de betrokken lidstaat. Inzet van de rechtszaak ligt in de belastingwet die is voortgekomen uit de afspraken van het lenteakkoord. Deze wet heft de vrijstelling van btw – voor gezondheidskundige verzorging van de mens – voor artsen die ook (nog) niet reguliere methoden toepassen op. De wet is ingegaan op 1 januari 2013.

De eis van AVIG en NAAV was dat deze wet met terugwerkende kracht werd opgeheven. Het heffen van btw op artsenwerk druist in tegen de regels van de Europese Commissie en beperkt de keuzevrijheid van de patiënt. De artsen voor integrale geneeskunde worden door de btw-heffing gediscrimineerd omdat zij volledig voldoen aan de eisen die het BIG-register aan artsen stelt en aan de richtlijnen van de KNMG. Tijdens de hoorzitting op 18 september jongstleden bij de rechtbank in Den Haag waren, naast de leden van beide verenigingen, ook patiënten aanwezig om hun onvrede kenbaar te maken.

Discriminatie

Alle BIG geregistreerde artsen in Nederland (óók de leden van de Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde) werken volgens de regels van Evidence Based Medicine (EBM). Dat wil zeggen dat er bij de keuze van de behandeling rekening wordt gehouden met de wens van de patiënt, het best beschikbare bewijs en de ervaring van de arts. "Patiënten willen dat artsen zich verdiepen in en kennis hebben van alle vormen van geneeskunde waar wetenschappelijk bewijs voor bestaat en die veilig is,” vertelt AVIG-voorzitter Wim Verest.

Verest: “Het is jammer dat er nu geen uitspraak ligt dat de overheid blijft meten met twee maten , want alle argumenten die zij tegen ons hebben gebruikt, kunnen net zo goed tegen alle andere artsen worden gebruikt; er zijn namelijk geen twee soorten artsen. Artsen voor integrale geneeskunde zijn, net als alle artsen, universitair geschoolde professionals die kennis hebben van alle geneeskundige behandelmethoden. Deze passen ze zelf toe of ze verwijzen de patiënt door naar een andere gespecialiseerde arts. In de praktijk komt het werk van artsen voor integrale geneeskunde overeen met dat van alle artsen die de beste methode voor hun patiënt zoeken. Een arts voor integrale geneeskunde heeft zich daarbij breder georiënteerd en kent daardoor oplossingen voor problemen die met de gangbare therapieën nog niet worden bereikt. Deze uitspraak betekent dat elke arts individueel naar de rechtbank moet indien deze geen btw wenst te heffen. De kans op gelijk is groot, maar een rechtsgang is tijdrovend en kostbaar. Feitelijk worden onze leden nu dubbel gediscrimineerd.”

Wens van patiënt

In Nederland maakt 9,2% (CBS 2009) gebruik van integrale geneeskunde; voor specifieke patiëntengroepen loopt dat op tot ruim 30%. In Amerika is dat 40% in 2007 en dit aantal is groeiende. 90% van de chronisch zieke patiënten in Nederland wil dat hun (huis)arts kennis  heeft van alle effectieve methoden. De artsen voor integrale geneeskunde hebben op 6 november 2012 een door ruim 19.000 mensen ondertekende online-petitie BTW? Nee! Stop Btw-heffing CAM-artsen aan de commissie Financiën van de Tweede Kamer aangeboden; ook de patiëntenvereniging voor acupunctuur heeft diezelfde dag een door ruim 52.000 patiënten ondertekende petitie tegen de btw heffing aan deze commissie aangeboden.

Over AVIG

AVIG staat voor de bevordering van integrale geneeskunde en de wetenschappelijke ontwikkeling daarvan.  Artsen van de Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde (AVIG) hebben kennis van alle vormen van geneeskunde en integreren reguliere en (nog) niet reguliere geneeskunde, met als doel mee te werken aan een betrouwbare, effectieve, veilige en kosteneffectieve gezondheidszorg. AVIG artsen hebben de samenwerking met andere medische disciplines als uitgangspunt. De vereniging is in 2011 opgericht en vanaf 2012 operationeel en kent 400 leden.


Deel: ' Overheid mag discriminerende btw maatregel toe blijven passen '
Lees ook