Openbaar Ministerie

NVVR: onderzoek naar veiligheid justitiële gebouwen
---

Persbericht Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR), donderdag 30 januari 2003.

Overheid moet veiligheid rechters en officieren garanderen

De Nederlandse vereniging voor Rechtspraak (NVvR), de onafhankelijke beroepsvereniging van rechters en officieren van justitie in Nederland, is ontzet over het gijzelingsdrama in het paleis van Justitie in Arnhem. De NVvR constateert dat rechters en officieren in toenemende mate geconfronteerd worden met agressie. De gijzling van een officier van justitie in Arnhem, de zelfmoordpoging van een verdachte in de rechtszaal in Assen en de officier van justitie die vorig jaar in de rechtbank Amsterdam etgen de grond werd geslagen, illustreren dat er in toenemende mate risico's ontstaan voor rechters, officieren van justitie en andere werknemers. Deze incidenten maken diepe indruk op de leden van de staande en zittende magistratuur. Het risico ontstaat dat velen zich niet meer veilig voelen in de uitoefening van hun ambt. Vrees voor herhaling van excessief geweld kan het werkn van rechters en officieren van justitie in hoge mate beïnvloeden. Daarmee zijn niet slechts de arbeidsomstandigheden van individuele leden van de rechterlijke macht in het geding, maar ook de kwaliteit van de rechtspraak.
De NVvR wil dat elk justitieonderdeel met spoed de eigen beveiligingsprocedure, beveiligingsplannen en veiligheidsrisico's analyseert en aanscherpt. Daarnaast verlangt de NVvR van de Minister van justitie niet alleen dat hij een diepgaand onderzoek naar de incidenten in Arnhem en Assen instelt, maar ook dat de minister een brede veiligheidsanalyse uitvoert naar de effectiviteit van de beveiliging bij alle organisaties binnen justitie, waar dit soort afschuwelijke incidenten zich voor kunnen doen. Als die analyse uitwijst dat er kosten gemaakt moeten worden voor aanpassing van gebouwen en/of extra beveiligingspersoneel dan moet de overheid daarvoor gelden beschikbaar stellen. De NVvR wil, ook in een periode van bezuinigingen die ook de rechterlijke macht treffen, dat de veiligheid van de bij justitie werkzame personen wordt gegarandeerd.

Deel: ' Overheid moet veiligheid rechters en officieren garanderen '
Lees ook