Socialistische Partij

`Overheid moet voorbeeld nemen aan Railion'

19-02-2003 * Het bedrijf Railion, verantwoordelijk voor het vervoer van Amerikaans oorlogsmaterieel in Nederland, geeft werknemers met gewetensbezwaren `in goed onderling overleg' vervangende werkzaamheden. Dit verklaarde directeur Robbeson schriftelijk tegenover Harry van Bommel van de SP, die per motie de regering verzocht zelf een dergelijke houding tegenover haar ambtenaren aan te nemen. Eerder vandaag gaf de FNV te kennen gewetensbezwaarden actief te zullen ondersteunen.

Harry van Bommel had Robbeson per brief vragen gesteld over de situatie van werknemers met gewetensbezwaren en stelde woensdag tijdens een Kamerdebat over de dreigende oorlog tegen Irak Railion ten voorbeeld aan de overheid. De SP-fractie diende een motie in waarin ze stelde dat de regering als werkgever geen sancties mag nemen tegen gewetensbezwaarde ambtenaren die niet willen meewerken aan Amerikaanse wapen- en troepentransporten.

De SP-fractie stelt dat het beginsel van de gewetensvrijheid in internationale verdragen is erkend. Ook de Nederlandse overheid heeft in het verleden (in het rapport 'De ambtenaar met gewetensbezwaren') van een interdepartementale ambtelijke werkgroep geoordeeld "dat een gewetensovertuiging niet te licht tot uitsluiting van iemand uit de openbare dienst mag leiden". Bovendien bestaat er jurisprudentie in zaken van ambtenaren met gewetensbezwaren.

Harry van Bommel: "De overheid moet een actieve bijdrage leveren aan een regeling voor gewetensbezwaarden en regelen dat zij ander werk krijgen aangeboden. Niemand mag verplicht worden deel te nemen aan de voorbereiding van een oorlog die niemand wil."

Actueel Kamernieuws

Deel: ' `Overheid moet voorbeeld nemen aan Railion' '
Lees ook