CDA Rotterdam


Persberichten

Rotterdam, 23 juli 2002
CDA: Overheid moet zich niet bemoeien met eredienst in kerk of moskee

Afgelopen week heeft de fractie van Leefbaar Rotterdam schriftelijke vragen gesteld over de voertaal in Rotterdamse moskeeën. LR is van mening dat de preken van imams in het Nederlands of in het Fries moeten worden gehouden. Het CDA verbaast zich over deze stellingname en wijst deze nadrukkelijk af. De overheid moet zich niet bemoeien met de inrichting van godsdienstoefeningen. In schriftelijke vragen wil de CDA-fractie van het College horen of zij met de CDA-fractie van mening is, dat het beginsel van scheiding tussen kerk en staat impliceert dat de gemeente Rotterdam zich op geen enkele wijze heeft te bemoeien met de inrichting van godsdienstoefeningen, dus ook niet met de taal waarin deze worden gehouden.

In Nederland kennen we een strikte scheiding tussen kerk en staat. Dit betekent dat het private domein (bijvoorbeeld van kerk en moskee) gevrijwaard wordt van excessieve staatsbemoeienis. Met name Pim Fortuyn heeft op dit beginsel gehamerd; dat juist de fractie van Leefbaar Rotterdam in strijd met dit beginsel wil handelen, verbaast de CDA-fractie dan ook in hoge mate.

Deel: ' Overheid moet zich niet bemoeien met eredienst in kerk of moskee '
Lees ook