TuinbouwNet


Overheid stemt in met protocol voor perenafzet

Alle fruitveilingen in Nederland brengen vanaf 1 februari 1999 alleen goedgekeurde peren in de handel van bedrijven die zijn bemonsterd door TNO. Handelsbedrijven die rechtstreeks kopen van telers - zonder tussenkomst van een veiling - kunnen ook beschikken over goedgekeurde peren die afkomstig zijn van bedrijven waar TNO een monster genomen heeft. Dit zijn enkele punten uit een protocol waar bedrijfsleven en overheid het gisteren over eens zijn geworden.

De extra keuring op peren is nodig, omdat vorige week was gebleken dat er op sommige partijen resten waren teruggevonden van het middel CCC. Hierbij werd de wettelijke norm van maximaal drie milligram per kilo peren overschreden. Partijen van goedgekeurde bedrijven krijgen een certificaat dat bij de peren moet blijven als deze in de handel worden gebracht. Handelaren die het protocol onderschrijven zullen aan de controlediensten bekend worden gemaakt. Bedrijven die zich niet conformeren aan het protocol zullen extra intensief gecontroleerd worden door de Inspectie Gezondheidsbescherming Waren en Veterinaire aangelegenheden (vroegere Keuringsdienst van Waren).

De monsters zullen bij de fruitteeltbedrijven worden genomen op de eerste partijen die op de markt komen. De gewasbeschermingsregistratie van de bedrijven zal hierbij ook onder de loep worden genomen. Twintig procent van de analysecapaciteit van TNO zal worden ingezet om te kijken of het gehalte CCC te beïnvloeden is bij opslag in de koelcel, omdat het vermoeden bestaat dat er een relatie is tussen de invloed van licht en temperatuur en de afbraak van CCC op peren. De overige tachtig procent van de onderzoekscapaciteit van TNO wordt gebruikt voor de controle bij veilingen en handel. De Stichting Milieubewuste Teelt (MBT) zal de monstername coördineren.

De veilingen in Nederland hebben ongeveer zeventig procent van de perenafzet in handen. Hierbij zijn Fruitmasters en The Greenery International veruit de belangrijkste. De overige dertig procent van de Nederlandse peren betrekt de handel direct van de teler. Van de totale perenproductie wordt tweederde uitgevoerd. Begin februari lag er nog ongeveer 50.000 ton peren in opslag in Nederland.

Deel: ' Overheid stemt in met protocol voor perenafzet '
Lees ook