Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Overheid wil afhankelijkheid van softwareleveranciers verminderen

21 februari 2003

De overheid is een grote gebruiker van software. Net als iedere andere gebruiker is de overheid sterk afhankelijk van softwareleveranciers. Door dominante posities van één of enkele softwareleveranciers hebben gebruikers te maken met hoge kosten: bijvoorbeeld doordat licentieovereenkomsten gewijzigd worden of doordat gebruikers min of meer gedwongen worden over te gaan naar nieuwe versies van software.
---

De overheid wil de afhankelijkheid van softwareleveranciers verminderen en de mogelijkheden om voor andere software te kiezen, vergroten. Verder wil de overheid dat software die met belastinggeld is ontwikkeld voor één overheidsorganisatie vrij door andere overheidsorganisaties gebruikt kan worden. Daartoe start het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samen met het Ministerie van Economische Zaken het Programma Open Standaarden en Open Source Software voor de overheid. Het Programma wordt uitgevoerd door de ICTU, de ICT-advies- en uitvoeringsorganisatie van de overheid. De ministers van BZK en EZ hebben dat in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Wat zijn Open Standaarden?

Open Standaarden zijn afspraken over de eigenschappen van software (producten en systemen). Deze afspraken worden gepubliceerd zodat een gebruiker kan kiezen tussen aanbiedingen van meerdere leveranciers die voldoen aan deze standaarden. Door Open Standaarden te gebruiken kan worden voorkomen dat alleen software van een specifieke leverancier moet worden gebruikt.

Wat is Open Source Software?

Open Source Software is software waarvan de zogeheten broncode de blauwdruk van de software beschikbaar is voor iedereen. Dat betekent dat de gebruiker de software kan aanpassen. Dit in tegenstelling tot gesloten softwareprogrammas, waarbij dat niet kan. De gebruiker kan bij Open Source Software de exacte werking van de software nagaan.

Het Programma Open Standaarden en Open Source Software (budget Euro 3 miljoen voor de komende drie jaar) richt zich primair op overheidsautomatiseerders. Het gaat bij het Programma om bewustwording rondom softwarebeleid en softwaregebruik zodat overheidsorganisaties beter geïnformeerd aanschafbeslissingen nemen. Daartoe zal een catalogus van open standaarden en een open source licentiemodel worden opgesteld, zullen kostenvergelijkingen tussen het gebruik van open en gesloten software worden gemaakt en zal het technisch mogelijk worden gemaakt om in opdracht van de overheid ontwikkelde software tussen overheidsorganisaties uit te wisselen.

---

© Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties -

Zoekwoorden:

Deel: ' Overheid wil afhankelijkheid van softwareleveranciers verminderen '
Lees ook