Ingezonden persbericht


OverheidsBanen.nl: nieuwste carrièresite voor Rijks- en Hogere Overheidsorganisaties

Vandaag lanceert het Noord-Hollandse Internetbedrijf JobsRepublic de nieuwe carrièresite voor Rijks-, Provinciale en andere Hogere Overheidsorganisaties onder de naam > '> OverheidsBanen.nl> '>

Met als basis de sterke positie die door JobsRepublic in de afgelopen jaren werd verworven met de gemeentelijke carrièresite > '> GemeenteBanen.nl> '> ,zal > '> OverheidsBanen.nl> '> worden ingezet om tegemoet te komen aan de grote en groeiende vraag van Rijks- en Hogere overheidsorganisaties naar een vergelijkbaar, eigen, wervingsmedium. In de relatief korte tijd van haar bestaan is GemeenteBanen.nl - met inmiddels ruim 300 aangesloten gemeentelijke organisaties en maandelijks meer dan 100.000 unieke bezoekers - uitgegroeid tot het grootste carrièremedium voor de gemeentelijke arbeidsmarkt.

OverheidsBanen.nl is een overkoepelende carrièresite die behalve het vacature-aanbod van de deelnemende Rijks- en Hogere overheidsorganisaties, waaronder diverse Ministeries, ook de vacatures van GemeenteBanen.nl en van de portals WaterschapsBanen.nl, ProvincieBanen.nl en BrandweerBanen.nl bevatten. Op basis van de grote belangstelling voor deelname aan de site, bestaat de verwachting dat OverheidsBanen.nl nog dit jaar mag rekenen op ca. 400 deelnemende overheidsorganisaties. De lancering van OverheidsBanen.nl gebeurt op een moment, dat de nederlandse economie in het slop is geraakt en de werkloosheid stijgt. Bij de overheid ligt dit evenwel anders. De exponentiële vergrijzing van het personeelsbestand van de overheid noopt tot tijdige vervanging van zittend personeel en bestaande expertise en ervaring. Daarnaast ontstaat op allerlei gebied nieuwe, complexere wet- en regelgeving, waardoor ook steeds hogere eisen aan de kwaliteit van de personeelsvoorziening worden gesteld. Dit dwingt de overheid ertoe om steeds intelligenter om te gaan met het zittende 'menselijk kapitaal' en met de werving en selectie van nieuwe medewerkers. Met de lancering van OverheidsBanen.nl verwacht JobsRepublic hieraan een fundamentele bijdrage te kunnen leveren.

JobsRepublic E-Recruitment Solution Providers & Publishers JobsRepublic werd in 2001 opgericht om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar adequate wervingskanalen via internet en de integratie van deze kanalen met de backoffice binnen organisaties. JobsRepublic ontwikkelde diverse succesvolle carrièresites waaronder Superjob.nl, de vacaturesite van de Samenwerkende Dirk van den Broek Bedrijven, de branchegerichte carrièresites Winkelbanen.nl, GemeenteBanen.nl, TransportEnLogistiekBanen.nl en de binnenkort te lanceren carrièresite ZorgBanen.nl. OverheidsBanen.nl behoort tot een nieuwe generatie carrièresites die zijn gebaseerd op het JobsRepublic E-Recruitment System (JERS). De site vormt een virtueel loopbaancentrum, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de eigenschappen van internet zoals snelheid en interactiviteit. Het biedt werkgevers uitgebreide mogelijkheden voor integratie met de backoffice van de (wervings)organisatie en met de eigen vacaturesite. Daarnaast is de site volledig compatibel met het JobRepublic CareerCenter, een oplossing waarmee grote of samenwerkende organisaties kunnen beschikken over een intern mobiliteitscentrum voor eigen medewerkers.

Voor meer informatie over JobsRepublic, haar e-recruitmentproducten en carrièresites kunt u terecht op http://www.jobsrepublic.com en/of direct contact opnemen via Telefoon 072-5821020 of E-mail info@jobsrepublic.com Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Gerwin Ketelaar, COO Marketing & Sales van JobsRepublic. Telefoon 072-5821020 of E-mail gketelaar@jobsrepublic.com

Deel: ' OverheidsBanen.nl carrièresite voor overheidsorganisaties '
Lees ook