Wageningen Universiteit

di 16-11-99 OVERHEIDSBELEID ZET BOEREN NAUWELIJKS AAN TOT LANDSCHAPSBEHEER
tijd 16:00 uur
adres Aula, Gen. Foulkesweg 1, Wageningen
onderwerp Promotie ir. C.M. Volker, Wageningen
titel Boeren in betwist landschap; strategische keuzes van boeren in een waardevol agrarisch landschap

promotor(en): prof.dr. A.T.J. Nooij (sociologie) en prof.dr. N.J.M. Nelissen (bestuurskunde, KUN)

informatie stafafdeling communicatie, Heleen Kamminga, tel. 0317-482846

Sinds mensenheugenis is het platteland de woon- en werkruimte van boeren en hun activiteiten bepaalden het aanzien van het platteland. Door verstedelijking en asfaltering van Nederland is afgelopen eeuw veel natuur verdwenen. Daarom krijgt het platteland er nieuwe functies bij; het platteland is ontdekt als natuurgebied en als recreatiegebied. Het beleid dat hiervoor ontwikkeld wordt sluit nauw aan bij de waarden van stedelingen en ecologen. Maar het beleid sluit nauwelijks aan bij het natuurbeeld van de boeren. En dat terwijl de boeren juist een belangrijke taak hebben bij de uitvoering van het overheidsbeleid. De boeren hebben weinig belang bij meer natuur en richten zich voornamelijk op het overleven en winstgevend houden van hun onderneming. Onderzoeker Volker telt dat financiele steun voor boerennatuur het meest kansrijk is.

Deel: ' Overheidsbeleid zet boer nauwelijks aan tot landschapsbeheer '
Lees ook